​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksNyt-fra-Sejlerskolen---juni-2015

Nyt fra Sejlerskolen - juni 2015


Sejlundervisningen

Undervisningen på vandet er kommet godt fra start.

1. års holdene blev helt fyldt op, og det lykkedes at give alle på ventelisten en plads.

Også i år er der lidt frafald her i begyndelsen. Hvis du kender en eller flere, der har lyst til at lære at sejle, kan de stadig nå det i år. Henvendelse på kontoret torsdag ml. kl. 18.00 og 19.00 eller på skoleudvalg@sundet.dk.

2. års holdene og de to læreraspiranthold er også godt sejlende med entusiastiske elever og lærere.

Vores nye initiativ med en personlig logbog for hver elev er blevet godt modtaget. Brugen af logbogen er her i indfasningen meget ujævn fra hold til hold.

Vi er nu nået til det tidspunkt, hvor eleverne sammen med lærerne skal udfylde den første fælles evaluering. Husk det !

Tænk også over hvad der har været godt og mindre godt ved logbogen i den første tid og giv skoleudvalget tilbagemelding.

Kap 1 om mandagen i to spækhuggere er kommet godt i gang. Der er plads til en eller to kap-elever mere. Det kræver som minimum at man har duelighedsbevis. Henvendelse til skoleudvalget.

Kap 2 og 3 er på kapsejladsbanen om onsdagen. På grund af lærermangel kan vi ikke her tilbyde ekstra pladser.

Derfor er der en spækhugger ledig om onsdagen, der kan lejes eller lånes til deltagelse i onsdagskapsejlads.

Rutinesejlads

Rutinesejlads for klubmedlemmer med fører- eller duelighedsbevis er for nuværende bemandet med ca. 12 personer, der sejler tirsdage og fredage.

Her har man besluttet at bruge logbogen, så tidligere indlærte færdigheder som havne- og mob-manøvrer kan vedligeholdes og genopfriskes.

Vi har en del ledig bådkapacitet på disse dage. Så her er stadig plads til klubmedlemmer, som kunne tænke sig at komme på vandet en gang om ugen, både hygge sig med andre og skærpe sin sejlerkunnen. Henvendelse til skoleudvalget.

Leje af både

Leje af klubbens både: Hvis du har førerbevis og lyst til at leje en af klubbens både til privat sejlads, kan dette lade sig gøre i den udstrækning at de ikke er optaget af skolesejlads. Se klubbens hjemmeside og henvend dig til skoleudvalget.

Klargøringen af bådene

Klargøringen af bådene: Var som vanligt presset op til søsætningen. Dette pga vejret/temperaturen og også til dels mangel på erfarne der kunne være praktiske tovholdere på klargøringsdagene.

Specielt Spækhuggerne har lidt af dette efter søsætningen med mange småhavarier til følge. Med en stor indsats fra vores nye lærere Knud Jon og Lars Frederiksen og hjælp fra kapelever, rutiner og andre er det dog lykkedes at få dem til at sejle næsten hver gang. En STOR TAK til jer.

Med erfaringen fra denne og mange andre sæsoners klargøring har skoleudvalget besluttet at tilknytte flere faste folk til bådene og ændre på måden vi organiserer arbejdet med bådene om vinteren. Mange af jer vil derfor i den nærmeste fremtid blive ringet op og bedt om i samarbejde med andre at tage ansvar for vedligeholdelse og klargøring af bådene i et fast team.

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil deltage i dette arbejde, så henvend dig til undertegnede.

Finn Skov

Skolechef

Nyhedsmail - Sundet      (_HA18242).jpg

Nyhedsmail - Sundet      (_HA18222).jpg