​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksOptagning-søsætning

​​​​​Optagning / Søsætning af både fra landpladsen

 

Hvis du ikke ikke har plads i Svanemøllehavnen, kan du ligge gratis i tre døgn i forbindelse med optagning og søsætning.
Du skal henvende dig til havnekontoret for Svanemøllehavnen for at blive registreret.
Medbring optagnings/søsætningslisten.  

 

Optagning efteråret 2017

Optagningslister for efteråret 2017 pr. 3-Sep-2017

Optagningsliste sorteret efter medlems nummer ​rptOptagningsListeBådejerMedlemsNr 20170903.pdf

Optagningsliste sorteret efter optagnings dato  rptOptagningsListeBådejer 20170903.pdf

Listerne giver dig en mødetid på dagen, hvor du skal være klar med båd og bukke/stativer.
Den reelle optagningstid kan variere. Mød derfor op i god tid.


 

Søsætning foråret 2017

Så er søsætningslister for foråret 2017 pr. 1-Dec-2016 klar.

Søsætningslister sorteret efter medlems nummer rptSøsætningslisteBådejerMedlemsNr 20161203.pdf

Søsætningslister sorteret efter dato rptSøsætningslisteBådejer 20161203.pdf

Listerne giver dig en mødetid på dagen, hvor du skal være klar ved din båd.
Den reelle søsætningstid kan variere. Mød derfor op i god tid.​ 

 

lastbil.jpg
Svanemøllehavnens ny indkøbte lastbil der fremover skal håndterer bådene.

 

Om optagning.

Sejlklubben står for optagningen af bådene.
Optagnigen udføres af et Svanemøllehavnen med kranvogn, der er specielt  til både.
Normalt kan kranvognen løfte op til 8 ton.
Betaling for optagning og søsætning er indregnet i Landpladsopkrævningen.

Der foretages optagning fra først i oktober til midt i november.
Optagningdagene kan ses på blanketten "Ønske om landplads for vinteren 20xx", der kan findes i SundMail Juni udgave eller af Landpladsudvalget.

Ønske om landplads skal være modtaget af landpladsudvalget inden 15. august, enten via blanket eller via web-siden.
Ønske om landplads og optagning modtaget efter denne dato kan ikke garanteres opfyldt,
da pladsen kan være givet til et medlem på ventelisten.

Optagningsdag tildeles ud fra ønske efter medlemmernes ancinitet.
Medlemmer med fast landplads (har betalt indskud til Landplads) er garanteret landplads og optagning.
De får først tildelt optagningsdag. Dette forgår normalt sidst i august/først i september.

Medlemmer uden fast landplads kommer på en venteliste og tildeles landplads/optagning efter ancinitet, såfremt der er ledig landplads og optagningstider.

Husk at tidlig optagning betyder sen søsætning, da bådene nødvendigvis skal søsættes i omvendt rækkefølge af optagning.
Husk at have navn og telefonnr. på bukke og stativer.

På optagningsdagen.

Optagningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Pladsudvalget forsøger at planlægge, at bådejere med skur får båden på land i det område, hvor skuret er.
Det skal understreges, at man ikke har krav på at have sin både stående i samme område som sit skur.

Bådejere skal selv flytte klodser, bukke og stativer til det område, de på optagningsdagen anvises af havnens personale.
Du skal selv sørge for at have hjælpere, hvis det er nødvendigt.
Havnens personale skal ikke hjælpe til med dette.

Husk at have navn og telefon nr. på bukke og stativer.

Klubben har to små "vogne" til at flytte stativer, samt en løftestang.
De findes i et af værkstederne, hvis de ikke allerede er taget frem på optagningsdagen.

<!!!!! billede af vognene og løftestang>

Om søsætning.

Søsætningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Når dit "skiv" skal i vandet, skal du (eller en representant for dig) være klar med fendere og fortøjningsliner på mødetidspunktet.

Det reelle søsætningstidspunkt kan være både tidligere eller senere afhængig af, hvordan søsætningen er forløbet tidligere på dagen.

Når din båd skal løftes, skal du hjælpe havneassistenten efter hans anvisninger med stige og løftestropper til kran.

Efter søsætning skal bådejeren:

  1. Flytte båden fra søsætningsstedet hurtgist muligt, så den ikke er ivejen for den næste.
  2. Flytte bukke og stativer til de områder på pladsen, der er beregnet til dette formål hele sommeren.

Husk at have navn og telefon nr. på bukke og stativer.

<!!!!!!! Tegning af pladsen med områder til bukke stativer>

 

Ansvarlig for denne side: Landpladsudvalget