​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksNyhedsmail-sejlerskolen-september-2015

Nyhedsmail fra Sejlerskolen
September 2015

Sejlerskoleaktiviteter i efteråret

Sejladser, fester, prøver, tovværkskursus m.m.


Du kan nedenfor læse om sejladser, arrangementer/møder, undervisningsbegivenheder og afmastning.
Hvis du ikke har fået undervisningen i tovværk og bestået prøven, så læs om nyt kursus nedenfor.

Kalenderoversigt
Du kan få se en kalenderoversigt her (klik). Den bliver løbende opdateret, så gem linket.Sejladser

5.-6. september
24 timers sejlads
Du sejler i 24 timer og skal i de 24 timer sejle så langt som muligt mellem et stort antal fikspunkter, som man kan vælge at sejle til. Det kræver en god strategi for sejladsen. Du skal vurdere vind og strøm og deres udvikling hen over de 24 timer, så du kan sejle mange sømil. Det er en god øvelse i natsejlads og i strategisk sejladsplanlægning.

Du kan læse mere om sejladsen og tilmelding her (klik).
Det er kort frist og vi har på forhånd ikke nogen førere. Der skal i hver båd være to førere. Hvis der er nok tilmeldte til en eller to både, men ikke nok førere, vil sejlerskolen senest torsdag søge at finde førere og dernæst give besked til de tilmeldte om sejlerskolen deltager i 24 timers sejladsen.

6. september
Gaffelriggerdag
Gaffelriggerdagen er dagen, hvor 1. og 2 års elever fra Svanemøllekredsens sejlerskoler sejler kapsejlads mod hinanden. Der sejles både i Gaffelriggerne og Spækhuggerne og løb for begge bådtyper.

Hver klub møder med et antal besætninger. Hver besætning består af 2 rorgængere, et antal gaster og en fører. Det sejles 3 løb. To indledende og en finale.

Du kan læse mere om sejladsen og tilmelding her (klik).

11. september – 12. september
Natsejlads - SKK
Du får sammen med de andre i din besætning en opgave til sejladsen om natten. God sejlads til at blive klog på natsejlads. Der mødes kl. 20 og sejles godt hen over natten. Det er Sejlklubben København, der står for natsejladsen.

Du kan læse mere om sejladsen og tilmelding her (klik).

12. september
Sejlerskole cup
Sejlerskole cup er kapsejladsen, hvor sejlerskole elever fra alle landets sejlerskoler får mulighed for at sejle om kap og hygge sig med hinanden bagefter. Det foregår i H-både og i Kerteminde.  Sundet skal også gerne deltage. Har du lyst til at blive udfordret, så er det muligheden. Hver båd skal have en besætning med tre sejlerskoleelever og en fører (instruktør).

Du kan læse mere om sejladsen og tilmelding her (klik).

25-26. september    
Hven Rundt Ved Nat
Hven Rundt er på samme tid natsejlads og kapsejlads. Det er en sejlads for alle og i høj grad en sejlads, der kan være udfordrende for sejlerskoleelever. Der er start kl 18.30 og kl. 19.00. Du kan sejle på en af tre baner på henholdsvis 26, 33 og 36 sømil.
 
Du kan læse mere om sejladsen og tilmelding her (klik).

24.-25. oktober       
Efterårsturen - sæsonafslutning
Vi slutter sæsonen af med en sejlads den sidste weekend, hvor vi kan sejle i bådene i denne sæson. Vi sejler til en havn i Øresund. Der er afgang lørdag formiddag ved 10 tiden.  Vi planlægger at være hjemme søndag sidste på eftermiddagen og muligvis først på aftenen.

Der kommer senere mere om weekenden og på Sundets hjemmeside
Du kan allerede melde dig til - klik her


Turenes gennemførelse
Alle de nævnte ture forudsætter, at der er førere nok, der melder sig til sejladserne. Hvis der ikke gennem den almindelige tilmelding kommer nok førere, vil skoleudvalget efterlyse førere. Hvis du har tilmeldt dig, vil du normalt en uge før sejladsen få en mail om sejladsens gennemførelse.Arrangementer/møder/sammenkomster


12. september kl. 16
Sommertogtkomsammen
Ugerne på sommertogtet var fyldt med begivenheder og oplevelser og godt samvær. Mød dem du var sammen med – hyg dig med dem og genopfrisk minderne sammen. Der kommer nærmere program. Vi vil bruge lidt tid til sammen at vurdere, hvad der var særligt godt, og hvad der kan gøres bedre.

Program følger. Du kan allerede nu melde dig her (klik)
 
3. oktober
Førerprøvefest
Den 3. oktober skal 2. års eleverne til førerprøve. Det er en stor dag i sejlerskolen. Det gør vi til en festdag for alle med spisning, sjove konkurrencer og hygge.

Program følger
 

6. oktober
Medlemsmøde
Medlemsmødet er stedet, hvor du som medlem har mulighed for diskutere, hvad der skal ske i sejlklubben. Formanden lægger normalt ud med at fortælle om, hvad klubben har af planer. Herefter er der åben debat og mulighed for at lufte forslag. Brug muligheden for at få information om udviklingen i klubben og for at påvirke den.

Mødet holdes i så god tid før generalforsamlingen, så der er mulighed for, at gode ideer kan omsættes til forslag til generalforsamlingen.


31. oktober
Standernedhal  (middag og fest)
Når standeren tages ned, markerer det, at årets sejlsæson er slut. Det fejres efterfølgende med middag og fest. Det er aftenen, hvor du møder mange af dem, du har sejlet med og mødt i løbet af sæsonen. Der er også sejlerskolens afslutningsfest for sæsonen.

Du kan melde dig til på sejlerskolens tilmeldingsweb her (klik)
Sejlerskolen vil så sørge for at du bliver tilmeldt til middag og fest. Det er klubben, der står for arrangementet og der kommer også information om tilmelding fra klubben.

24. november
Generalforsamling
Generalforsamlingen er mødet, hvor foreningen tager beslutninger, vælger bestyrelse og gør status. Det er her, du kan få indblik i vigtige dele af den forening, som du og sejlerskolen er en del af. Det er også her din tilstedeværelse kan bidrage til, at dine ønsker til og interesser i sejlklubben bliver fremmet eller får et skub frem.Undervisning-prøver

Undervisningen i praktisk sejlads fortsætter frem til førerprøven den 3. oktober. For de 1. års elever, der ikke har fået taget praktisk tovværkskurset, er der et ekstra kursus og med mulighed for gå til prøve den 3. oktober.


16., 19., 23. og 26. september
Praktisk tovværkskursus
Praktisk tovværkskursus udbydes for sidste gang i denne sæson. Hvis du ikke har taget det eller vil have det repeteret, så er det nu du skal deltage.

Tovværkskurset består af tre lektioner á to timer. Lektion 1 og 3 foregår oppe i skolestuen en hverdagsaften og lektion 2 foregår på vores herlige J/80'ere en lørdag formiddag.

Der vil blive afholdt tovværksprøve lørdag den 3. oktober. Det er samme dag som dagen for førerprøver. Du skal have bestået en tovværksprøve for at kunne få et førerbevis. Vi anbefaler kraftigt at deltage på alle tre kursusdage.

Datoerne og tiderne er:
Onsdag den 16/9, 18-20 (lektion 1)
Onsdag den 16/9, 20-22 (lektion 1)
Lørdag den 19/9, 10-12 (lektion 2)
Onsdag den 23/9, 18-20 (lektion 3)
Onsdag den 23/9, 20-22 (lektion 3)

Du skal kun deltage et af tidsrummene kl 18-20 og kl 20-22, men markere gerne at du kan hvis du kan begge tidspunkter.

For alle der er interesseret, vil der yderligere være en repetitionsdag lørdag den 26/9, dette vil foregå fra kl. 10 til vi ikke gider mere. Vi vender tilbage omkring lokalet.

Tilmelding
Du tilmelder dig tovværkskurset her (klik)

3. oktober
Førerbevis prøve
Lørdag den 3. oktober er dagen hvor 2. årseleverne skal vise deres kunnen, så den kan omsættes til et førerbevis. Er du 2. års elev skal du derfor reservere dagen.

3. oktober
Prøve i praktisk toværk
Der er prøve i praktisk tovværk for alle, der endnu ikke har været til og bestået en tovværksprøve.

4. oktober
Førerbevis prøve (reservedag)
Hvis vind og vejr medfører, at førerprøverne ikke kan afholdes lørdag den 3. oktober, vil de blive søgt afholdt søndag den 4. oktober. Er du 2. års elev, skal du derfor reservere dagen, så du om nødvendigt kan gå til prøven den 4. oktober.

Ultimo oktober   
Vinterundervisningen begynder
Vi er i gang med at revidere og udbygge vinterundervisningen. Der kommer senere yderligere information om vinterundervisningen. Bådoptagning

31. oktober -1. november
Afmastning
Masten og riggen skal tages ned på alle bådene. Det kræver en del hænder og det er en god chance for at lære bådene bedre at kende, og også om hvordan man kan holde styr på hele riggen, så den til foråret er let at montere.


Med sejlerhilsen
Skoleudvalget