​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksBliv-medlem


Indmeldelse

Priser

Jeg er bådejer

Jeg vil lære at sejle - voksen

Jeg vil lære at sejle - ungdom

Jeg er jollesejler

Jeg sejler havkajak

jeg er gast


 

​Bliv medlem 

Sejlklubben Sundet er et fællesskab, der:
- drives på frivillig basis​
- bygger på gensidig respekt og accept
- værdsætter godt sømandskab
- værner om miljøet
- udviser social ansvarlighed
- ønsker gode og ordnede forhold for alle klubbens aktivitetsgrupper

Sejlklubben Sundet er for alle, der har interesse for at sejle og glæde ved vandet.
Vi vil gerne se os selv som en klub med en venlig omgangstone.

 

​For bådejere:
Har du selv båd, har Sundet faciliteterne til den: Mastekran, landplads med skure, værksteder til træ, metal og maling. En frokoststue, hvor du kan slappe af fra arbejdet og få gode råd af andre med- lemmer.

​For sejlere uden båd:

Hvis du har taget klubbens dueligheds-bevis, kan du leje skolebåde til tursejlads,
gå på kapsejladsskole, lære kapsejlads- regler og blive skarp til at sejle.
Du kan også sejle i vores træbåde i dagtimerne med vores seniorer, kaldet Sølvmågerne.
Ingen nedre aldersgrænse, blot du har tid i dagtimerne på onsdage mellem 10 og 15.

​For begyndere:
Vil du godt i gang med at sejle? Vi har både gamle træbåde og nye glasfiberbåde og kan derfor tilbyde undervisning i forskellige formater og til forskellige temperamenter.

For sejlere med fysisk handicap:
Sundet har 7 sejlbåde speciel designet, så fysisk handicappede kan sejle dem. På sejladsdagene er der altid en instruktør i en gummibåd, der kan hjælpe sejlerne på vandet. Læs mere under "Handicap".

​For havkajakker:
Få direkte adgang til Svanemøllebugten og Øresund via jollerampen. Der er mulighed for bad efter sejladsen, samt samvær med klubbens øvrige medlemmer.

​For tursejlere:
Sundet arrangerer i løbet af sæsonen ture for medlemmerne. Weekendture, hvor vi sejler til en fremmed havn og har forskellige aktiviteter og festligheder.
Der er også fælles sommertur, der afholdes med de andre klubber i havnen.
Tursejlads kan foregå i din egen båd, i en af klubbens både eller som gast hos et af de andre medlemmer.

​For kapsejlere:
Der er forskellige kapsejladser, du kan deltage i. Disse er dog ikke specielt for Sundet, men for hele havnen.
Der er kapsejlads for forskellige bådtyper om aftenen fra mandag til torsdag.

Landaktivititer:
Der afholdes flere arangementer i løbet af året:
Fest ved start og afslutning på sejl-sæsonnen, Nytårskur, medlemsmøder og generalforsamling.
"De Syngende Hvaler" er Sundets sangkor, der øver i vintersæsonen.
"Sølvmågerne" er pensionistforeningen, der har fællesspisning og udflugter.

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet