​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksGeneralforsamling-info

​​​​Sejlklubben Sundet ordinære Generalforsamling 2015​​​​

   

Der indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag d. 24 november 2015 kl. 19.00 i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge.

5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer (Forslag skal være fremsendt senest d. 27 oktober).

6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.

7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og 

   andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen.

8. Valg af formand.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år.

11. Eventuelt

Endelig dagsorden fremsendes primo november.

​Klubben er vært ved en kop kaffe og et stykke brød.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Torben Slumstrup
Formand


 

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet