​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksGeneralforsamling

​​​​​​​Klubinformation - Generalforsamling


Den årlige ordinære generalforsamling afholdes normalt sidste tirsdag i november.

Næste generalforsamling er tirsdag d. 28. november 2017 kl 19.00 i klubhuset.

Referatet af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretariatet.

 

Dokumenter fra sidste års generalforsamlingen tirsdag 29. november 2016​​ 

 

Endelig Dagsorden. ​161121 Endelig dagsorden generalforsamling 291116.pdf

Revideret regnskab 2015-16 og budget 2016-17.  161121 Regnskab 2016-17.pdf

Formandens beretning. Formandens beretning 2015-16.pdf

Referat fra generalforsamlingen. Referat Sejlklubben Sundets generalforsamling 2016.pdf

Forslag fra medlem. 161121 Forslag fra Flemming Knudsen.pdf

Indstilliing fra bestyrelse. Indstilling fra bestyrelsen om ændring af kontingentstrukturen.pdf

Indstilliing fra bestyrelse. Indstilling fra best om at muliggøre indmeldelse uden personligt fremmøde.pdf

Indstilliing fra bestyrelse. ​Indstilling fra best om at delegere mandat til at fastlægge retningslinjer for anvendelse af skure.pdf


 

 

Ansvarlig for denne side: Sekretariatet