​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksLandplads-Information-201502

​Information fra Landpladsudvalget - november 2015

 

NYT FRA LANDPLADSEN, NOVEMBER 2015

Kommer din båd på land med begroning, skal det fjernes straks den er kommer op og stadig befinder sig ved optagningepladsen.
Der må ikke skrabes og slibes når båden er kørt ind på pladsen. Er det nødvendigt, skal der dækkes med plastik ud under hele både og det afskrabede maling samles op før båden forlades. Slibning skal foregå med speciel støvsuger til opsamling af gift støv. " Kan lejes hos Landpladudvalget"
Overtrædelse vil medfører afgravning af jordlag til deponering, omkostninger vil  blive pålagt den enkelte bådejer.
Her nogle grelle eksempler.

info_nov15_1.jpg 

info_nov15_2.jpg 


 

logo.png

Straks efter søsætning skal pladsen hvor din båd har stået, rydes for stativ, bukke og andet, så lastbilen kan komme til de næste både der skal søsættes. Der er truffet aftale med Svanemøllehavnen om at hjælpe med oprydning på pladsen, mellem søsætningerne. Oprydning faktureres af havnen, til den enkelt bådejer, ifølge Sundets taksblad.

Hjørnepladser på område A, B, C, DS og F er forbeholdt bukke og adskildte stativer  " se tegning i servicbygningens vindue."

Område E vil være forbeholdt AutoCamper efter søsætningen, så derfor skal området være ryddet.

BådNyt bukke skal bortskaffes af den enkelte bådejer. Klubben opstiller er container på hjørnet af B området første søsætingsdag. Det er muligt at komme af  med stativerne der, forudsat de skæres i  mindre stykker. Der skal være plads til alle.

Søsætning
Svanemøllehavnens nyindkøbte lastbil er klar til søsætningen i samarbejde med Johannesen Kran som vi kende det. Med den nye kran er det stadig muligt at tage både med en max vægt på 8 ton. Bliver der behov for større løft har Johannesen Kran kaftigere grej de kan komme med.

 

Leje af slibemaskine til slibning af bundmaling
Foregår på følgende måde. Torsdag mellem 18 - 19 i sevicebygningen kan du mod kontant betaling  få en adgangsbrik, der giver adgang til slibemaskinen. Du disponerer over maskinen hele dagen den er booket til.

En dags leje 150,-  slibeskiver 10,-

Der må IKKE slibes med slibemaskiner der ikke er tilsluttet støvsuger bergnet til opsamling af slibestøv.