​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksSejlerskolen-side4

​​​

Billed skal være 690 x 190 pixel

Sejlerskolen - Kapsejladsundervisning                             


 
Tilmelding til kapsejladsskolen: ikke åben

 

Kapsejladsskolen – hvordan være med

Kapsejlads er fyldt med udfordringer. Du skal komme først. Du skal håndtere båden i den intensitet, som fylder en kapsejlads. Du skal derfor være sikker og hurtig på manøvrerne, få båden til at sejle hurtigt og få styr på banen, vinden, strømmen, søen og hvor konkurrenterne er henne. 

Kapsejlads har sine egne regler, herunder vigeregler, der skal læres. Kapsejlads er også en holdsport, hvor man skal samarbejde og kommunikere effektivt om at vinde. 

Det får du mulighed for at lære på kapsejladsskolen. På kapsejladsskolen introduceres du til grundelementerne i kapsejlads. Du får ikke kun opøvet evne til kapsejlads. Du får også skærpet dine kundskaber til almindelig sejlads.

Kapsejladsskolen har fokus på andre færdigheder end sejlerskolen til førerbevis. Det indebærer derfor også andre krav til dig. Det er en holdsport. På båden er du et hold sammen med de andre. Det er derfor vigtigt med et stabilt fremmøde fra alle, der er med. Det er også en sejlads med intensitet, der kræver engagement.

Der er tre undervisnings- og træningsniveauer. KAP1, KAP2 og KAP3. De har hver deres forløb og varer alle én sejlersæson.

 

Hvad er Kapskolen?

Kapskolen er Svanemølleklubbernes fælles undervisning og træningstilbud i kapsejlads. 

Kapskolen har hjemme i KAS, men har lærere og deltagere fra KAS, Frem, KvS og Sundet. Som regel møder hver klub med egne lærere.

 

Der sejles i spækhuggere

Kapsejladsskolen bruger spækhuggere og klubberne i kapsejladsskolen har alle spækhuggere. Da der i undervisningen og træningen indgår kapsejlads mellem bådene, er det vigtigt, at det foregår i samme type. Det giver mulighed for umiddelbart at sammenligne med de andre hold. En sådan feedback vil du ikke kunne få, hvis det foregik i forskellige typer både.  

Svanemøllen har Danmarks største samlede felt af spækhuggere, som har deres egen bane til sommerens onsdagsmatcher med omkring 30 tilmeldte. Svanemølleklubberne råder over 10 spækhuggere. Spækhuggere er klassebåde godkendt af Dansk Sejlunion og med målebrev. Når du deltager i kapskolen i spækhuggere, bliver du derfor en del af sejlermiljøet i Svanemøllen.

 

Tilmelding til Kapskolen

Der er tilmelding til kapskolen hvert forår. Hvis du er i tvivl, om du det er noget for dig, er du velkommen til at prøve en måned. Hvis du så beslutter dig for at deltage, regner vi med, at du kommitter dig og er fuldt ud med, sådan at de hold, der dannes kan fungere optimalt.

 

Hvad skal jeg kunne for at gå på Kapskolen?

Kapskolen er åben for alle med duelighedsbevis eller tilsvarende færdigheder, og som:

  • Er fortrolig med sejladsmæssige grundbegreber
  • Vi skal kunne tale sammen om, hvordan båden sejles. Vi forventer, at du kender bl.a. bidevind, agten for tværs, plat læns, luv, læ, styrbord, bagbord og hurtigt kan blive fortrolig med bådens udstyr. Man kan godt være lidt rusten ved sæsonstart, men vi regner med, at du hurtigt samler det op. Hver båd skal mindst have en, der har førerbevis.
  • Kan manøvrere båden forsvarligt i havn og på vandet
  • Du er på vandet det meste af en kapsejlads aften, og du skal kunne tage ansvar for bådens sejlads.  Du skal derfor kunne manøvrere båden frem og tilbage til havnen på normal sømandsmæssig vis og som skipper. På kapskolen får du mulighed for at øve det specielle som kapsejlads kræver, og også her er det vigtigt, at du kan tage ansvar for bådens sejlads.
  • Kan være en del af et hold
  • Vi regner med dig, når du er på holdet, så din kapsejlads-aften er reserveret i kalenderen, samt at det har en høj prioritet at møde til tiden. Hvis du bliver forhindret (af sygdom, overarbejde el. lign.), forventer vi, at du melder afbud i tide. 

Kap 1

Målet med kap 1 er, at du får den første forståelse af kapsejladsbanen: hvordan man kommer til start, sejler med spiler, lidt om sejl trim og de mest elementære kapsejladsregler. 

Den første måned er holdene foreløbige, derefter bliver I delt op, så holdene kan fungere optimalt til både undervisning og træning. Du kan derfor ikke på forhånd regne med at skulle sejle med nogle bestemte personer.

Vi starter sæsonen med at lære spækhuggeren at kende, sætter spiler og gennemgår basismanøvrerne. Vi afsætter en søndag i maj til komme rigtig godt i gang. Derefter forløber en sejladsaften normalt således:

17.30                                Tilrigning af båden

18.00                                Teori i KAS's klubhus

19.00 - solnedgang        Kapsejladsøvelser på vandet

Derefter                           Afrigning

Opsamling på aftenen i Sundets klubhus   over en øl eller kop te. 

Undervisningen ligger om mandagen. Om efteråret springer vi teorien over. 

Ved slutningen af sæsonen får du din træners anbefaling til hvordan du bedst kommer videre. 


 Kap 2

Videregående undervisning i kapsejlads i spækhugger. Undervisningen vil fokusere på kapsejladstaktik, starter og trim. En del af emner for undervisningen vil være de samme som på kap1, men med den væsentlige forskel at du nu mere selvstændigt skal håndtere situationerne.

Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kap3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller tilsvarende erfaring forventes.  

Undervisningen ligger om onsdagen.

Ved slutningen af sæsonen får du din træners anbefaling til hvordan du bedst kommer videre. 

 

Kap 3

Målet for Kap3 er, at du bliver fortrolig med kapsejlads under realistiske forhold og specielt blive fortrolig med at håndtere båden under de pressede situationer.

For at deltage i Kap 3 skal du kunne sejle forsvarligt i et kapsejladsfelt, dvs. du skal kende kapsejladsreglerne og kunne manøvrere båden sikkert – også med spiler. Det er muligt at få en lærer med. Det skal imidlertid aftales særskilt.

Man deltager normalt med 3 ombord. Hvis der er flere på et hold, aftaler man normalt, at skiftes til at stå over. 

Kap 3 er deltagelse i spækhuggernes onsdagsmatch på bane 2.

Du kan læse mere om onsdagsmatchen på Svanemøllekredsens hjemmeside: klik her

Bemærk at starttidspunktet ændres over sæsonen (tidligere og tidligere).

Dommertjansen går på skift mellem de tilmeldte både, der er ca. 1½ år mellem hver gang. Det er Kap 3-besætningen, der tager dommertjansen, når båden har den.


 

Andre aktiviteter

Som deltager på kapsejladsskolen er du selvfølgelig velkommen til at deltage i sejlerskolens andre arrangementer og ture. Læs om disse: her​    


 

Med venlig hilsen

Skoleudvalget


 

Ansvarlig for denne side: Skoleudvalget