Balladgruppen

Champagnemøde i Balladgruppen

Som medlem af Balladgruppen får du adgang til Sundets klubbåd, Vesla en god turbåd – en Albin Ballad 30 fods turbåd. Balladgruppen er et sejlads-fælleskab blandt Sundets medlemmer, på 15-20 medlemmer, som kollektivt står for vedligeholdelse og klargøring af båden og som økonomisk deles om udgifter til driften af Vesla. Kontingentet udgør 1.500 kr. om året pr. medlem. Målet er et åbent fælleskab omkring båden med fælles-sejlads med Balladgruppe-medlemmer og gæster fra Sundet, deltagelse i udvalgte klubsejladser samt mulighed for privat-sejlads med private gæster.
Alle medlemmer af Sundet kan blive medlem af Balladgruppen, såfremt der er ledige pladser. Hvis tilslutningen overstiger kapaciteten, kan klubben overveje at investere i endnu en turbåd. Al sejlads med Vesla kræver en Skipper fra Balladgruppen med førerbevis eller tilsvarende sejlkundskaber. Skipperstatus kan opnås ved duelighedsbevis fra Søfartsstyrelsen plus rutine i sejlads med Vesla og demonstration af håndtering af båden på forsvarlig vis. Nuværende Skippere i Balladgruppen påtager sig at indføre nye medlemmer i håndtering af Vesla. Du kan læse mere om Vesla og Balladgruppen på Balladgruppens website: www.balladgruppen.dk