Når du skal sejle

Reservere båden
Når du vil sejle med Vesla skal du som medlem af Balladgruppen reservere båden i booking-kalenderen her på hjemmesiden med navn og tlf. nr. (klik). Er du medlem af Sundet, men ikke af Balladgruppen, skal du rette en forespørgsel om sejlads til Balladgruppens Booking-koordinator med oplysning om navn, mail, tlf. ønsket sejltidspunkt og sejlkundskaber.

Forsvarlig sejlads – Skipperstatus 

Der skal altid være en skipper fra Balladgruppen, der er ansvarlig for sejladsen. Der er retningslinjer for, hvordan du som medlem af Balladgruppen kan opnå Skipperstatus og således være ansvarlig fører af Vesla Se bilag her.

Der ligger instruktionsmateriale om sejlads med Vesla og diverse håndbøger og manualer i båden og her på hjemmesiden.

Log-bog – deltagere – underretning om fejl 

Efter sejlads føres log-bog i booking kalenderen med oplysning om deltagere, sejladsen og med eventuelle bemærkninger om fejl og mangler.

Deltagerne registreres med navn, tlf. og kategorierne: Medlem af Balladgruppen, Medlem af Sundet og Privat Gæst.

Eventuelle fejl rettes så vidt muligt straks. Hvis en fejl ikke umiddelbart kan rettes kommunikeres det også til den, der er ansvarlig for ansvarsområdet. Hvis fejlen vurderes at have indflydelse på den kommende sejlads skal en repræsentant for næste sejlads underrettes.

Overdragelse af båden 
Når båden afleveres på bådpladsen i Svanemøllehavnen efter endt sejlads eller overdrages til et nyt sejler-team fra Balladgruppen i fremmed havn skal følgende retningslinjer overholdes:

 1. Sluk for håndtag til saltvandskølingen
 2. Sluk for de to el håndtag
 3. Sæt batterierne til opladning – forbindelse til landstrøm – check 2 lys på ladere i batterirum
 4. Aflæs brændstofforbrug – og evt. påfyld – aflever fuld tank efter sommersejlads
 5. Check vand i tanken – og evt. påfyld
 6. Registrer deltagerne og sejladsen i log-bogen/booking kalender
 7. Skriv evt. fejl og mangler i log-bogen og husk at kontakte den ansvarlige for ansvarsområdet
 8. Efterlad båden i ordentlig stand
 9. Husk at tage personlige ejendele med dig
 10. Rengør båden indvendig og udvendig

Overtagelse af båden

 1. Check log-bogen/booking kalender
 2. Check Motor
 3. Check sikkerhedsudstyr
 4. Check brændstofmåler
 5. Check VHF
 6. Åben for saltvands-kølevandet
 7. Tænd for to el-håndtag – check måler (ved 12-13 er strøm på batterierne OK)
 8. Tænd motor og check kølvand i agterstavnen

Sikkerheds-checkliste: Se bilag her
Afrigning og søsætning: Se bilag her