Vejledninger i brug af Vesla

Sikkerhedsudstyr

Du finder her en liste over det sikkerhedsudstyr, som skal være ombord og som du skal tjekke er i orden. Der ligger en papirudgave ombord.
Sikkerhedsudstyr til tjek før sejlads.

Betjening af motor

Du finder her nogle sider, som fortæller hvordan du skal betjene motoren. Du skal have den viden, der er i vejledningen før du starter motoren. Motoren skal betjenes korrekt. En fejlbetjening kan bl.a. medfører behov for en besværlig udluftning af motoren og i værste fald at motoren ødelægges.
Du skal når motoren er startet altid tjekke at der pumpes kølevand ud i agterstavnen.
Vejledning – Motor

Nødalarm, nødkald og nødmelding

Hvis der er fare for båd og personer kan du sende en nødalarm. Det gør du ved at løfte den lille røde klap nederst til venstre på VHF’en og dernæst trykke på knappen bag i 5 sekunder (Husk at VHF skal have været tændt så længe, at den har fundet GPS signalet – typisk 1-2 minutter). Der går så en nødalarm ud til Lyngby Radio og alle skibe. Den indeholder din position og navnet Vesla.
Du kan i vejledningen ”Værd at vide om VHF og DSC”, som du kan hente ned her fra hjemmesiden, læse mere om, hvad du bør gøre, når du kalder hjælp. På side 6 er der en kort beskrivelse af procedure.

Hvis du ikke kan huske det hele, så husk:
1.  Nødalarm
Trykke på den røde knap i 5 sek
2.  Nødkald
Sig ”MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY” (tre gange Mayday) og dernæst ”Her er (This is) VESLA-VESLA-VESLA”.
3.  Nødmelding
Pause i 2-3 sekunder – og dernæst ”MAYDAY – her er Vesla – og så fortæl hvad der er galt og hvad du har brug for”.

Nødopkald VHF-DSC

VHF kanaler

Der er mange VHF kanaler og det er normalt nogle få vi bruger.
Du kan finde liste over alle kanalerne i link til VHF kanaler og VHF-Arbejdskanaler i efterfølgende afsnit.

Samtalekanaler
På side 3 i dokumentet om VHF kanaler finder du de kanaler, som vi normalt vil bruge til at tale med andre både. Det er listen der hedder “Kanaler for trafik skib til skib”
Kanalerne L1, L2 og 72 og 77 er gode at bruge (OBS: Check om kanal L1 og L2 er lagt ind). VHFkanaler

Lyngby Radio
Når du skal kalde Lyngby Radio op kan du bruge kanal 16, men det er bedre at kalde op på en arbejdskanal for Lyngby Radio. Disse kanaler er forskellige afhængig af hvor du er i Danmark. På dette kort kan du se hvilken kanal du skal bruge hvor:
VHF-Arbejdskanaler – Lyngby Radio -Oktober-2015

Havne og broer
Opkald til havne og broer foregår normalt på kanal 12 og/eller 13