VHF kaldesignal og MMSI nummer

Du kan over VHF kommer i kontakt med Vesla med:

Kaldesignal: XPA9341
MMSI: 219000793