Om balladgruppen

Balladgruppen blev dannet i maj 2017. Baggrunden var, at Sundets Sejlklub havde fået båden Vesla testamenteret af et medlem af sejlklubben, og havde bedt klubbens medlemmer om ideer til, hvordan båden kunne blive et aktiv for klubben uden at være en byrde for Sundets udvalg og Sejlerskolen.

En gruppe af interesserede udarbejdede forslag til brugen af Vesla med det udgangspunkt, at oprette et åbent fællesskab omkring båden, en Balladgruppe, som skulle stå for administration, drift og vedligeholdelse af båden og til gengæld have første prioritet til sejlads med båden. Vesla skulle på en eller anden måde desuden være tilgængelig for Sundets medlemmer med mulighed for sejlads og medlemskab af Balladgruppen, så længe, der er ledige pladser.

Efter en 3 års prøvetid er projektet formelt godkendt af Sundets bestyrelse og Vesla er blevet et selvstændigt udvalg i Sundet. De oprindelige retningslinjer for brugen af Vesla er nu justeret i henhold til de erfaringer, der er gjort, og i overensstemmelse med Balladgruppens og Sundets bestyrelses ønsker og intentioner med brugen af Vesla.

Balladgruppen har for tiden 15 medlemmer og en forventet max. kapacitet på 18-20 medlemmer. Hvis kapaciteten overskrides kan Sundet bestyrelse overveje at anskaffe endnu en turbåd. Som inspiration har Hellerup Sejlklub tre turbåde, der er et aktiv for klubben med hensyn til at fastholde medlemmer efter endt sejlerskole og tiltrække nye medlemmer.

Ansvarsområder 
Motor: Jens A og Bryan

El: Linda og Kåre

Rig: Thomas, Jens S og Jesper

Skrog: Allan, Jeppe og Anders

Kahyt: Lotte, Tanja, Trine

Instruktionsmateriale: Thomas

Indkøb: Linda og Tanja

Tillidsposter

Formand/kontakt til Bestyrelsen: Thomas

Hjemmeside: Anders

Facebook og doodle: Kåre

Booking-kalender: Jens A

Booking-koordinator: Sidsel

Sekretær/intern kontakt – Lotte