Reservation af Vesla

Sådan gør du det

Medlem af Balladgruppen
Som medlem af Balladgruppen, kan du reservere Vesla til fællessejlads og til privatsejlads i booking-kalenderen. Tjek betingelserne for reservation. Betaling for sejladser og private gæster koordineres af den ansvarlige skipper for sejladsen og indbetales samlet pr. sejlads på Balladgruppens konto.

Medlem af Sundet
Som medlem af Sundet kan du rette forespørgsel om sejlads med Vesla til Balladgruppens Booking-koordinator på Veslabooking@sundet.dk med oplysninger om navn, mail, tlf. nummer, medlemskab af Sundet, sejlkundskaber og den ønskede sejldag. Tilmelding koordineres med Skipper på den pågældende sejlads. Betaling for Intro-sejlads indbetales af de enkelte Intro-sejlere på Balladgruppens konto. Betaling for gæster fra Sundet koordineres af den ansvarlige Skipper for sejladsen og indbetales samlet pr. sejlads på Balladgruppens konto.

Priser for sejladser

Det koster 1550 kr om året at være med i Balladgruppen. Desuden betales medlemskontingent til Sundets Sejlklub.

Balladgruppens medlemmer og private gæster

Sejlads på hverdage er gratis for Balladgruppens medlemmer.

Private gæster på hverdagssejlads:  50 kr. pr. person pr. sejlads.

Weekend- og sommersejlads samt klub-sejlads: 250 kr. pr. dag for båden.

For sejlads med overnatning betales for 2 dage.

Medlemmer af Sundet

Gæstebetaling for hverdagssejlads: 50 kr. pr. person pr. sejlads.

Intro-sejlads med Intro-skipper: 100 kr. pr. person pr. dag.

Gæstebetaling for weekend-sejlads og klub-sejlads: 200 kr. pr. person pr. dag.

For sejlads med overnatning betales for 2 dage.

Reservationer for Balladgruppens medlemmer

Du kan reservere Vesla i kalenderen de dage, du vil sejle fælles og privat hverdagssejlads og de dage, du vil booke båden til weekend-sejlads, klub-sejlads og sommer-sejlads. Check tidspunktet for afsejling med Skipper. Se angående forhåndsreservation af klubsejladser under ”Sejladser”.

Ved ledige tider på forhåndsreserverede sejladser kan Balladguppens medlemmer booke Vesla til fællessejladser og privatsejladser 7 dage før sejlads på hverdage, 14 dage før weekend- og klub-sejladser samt 4 uge før en sommer-sejlads.

Reservationer for medlemmer af Sundet

Du retter forespørgsel om gæstesejlads og Intro-sejlads til Balladgruppens Booking-koordinator på Veslabooking@sundet.dkmed angivelse af navn, mail, tlf. og ønsket dato for sejlads, medlemskab af Sundet og sejlkundskaber. Du vil blive sat i kontakt med sejladsens ansvarlige Skipper, som kan bekræfte din deltagelse.

Betaling for sejlads

Når du som Ballad-medlem reserverer plads i kalenderen for sejladser, der skal betales for, koordinerer besætningen indbyrdes og indbetaler samlet pr. sejlads på Balladgruppens konto, så snart Skipper har bekræftet sejladsen.

Gæstesejlere på hverdags-sejlads, weekend-sejlads og klub-sejlads afregner med bådens Skipper, som indbetaler samlet på Balladgruppens konto.

Intro-sejlere, som har fået bekræftelse fra sejladsens Intro-skipper indbetaler hver især på Balladgruppens konto.

Betaling for sommersejlads koordinerer besætningen indbyrdes og indbetaler samlet for båden pr. sejlads-periode.

Når du indbetaler via netbank til Balladgruppens konto eller Mobile Pay skal du skrive i Meddelelsesfeltet: navn/navne, mail, tlf., datoer for sejlads og type sejlads (hverdags- weekend- klub- intro- og sommersejlads samt gæstesejlads).

Du betaler for sejlads ved at indbetale på Balladgruppens Konto: 9570 13188904 eller Mobile Pay 172398.

Bank-kvittering for indbetalingen udgør din endelige reservation.

Ændringer i reservation og betaling
Ændringer efter reservationen som kræver ekstra betaling foretages ved orientering af Balladgruppens Booking-koordinator og indbetaling af det ekstra beløb på Balladgruppens konto. Hvis du sejler færre dage end du har reserveret, kan du få refunderet betalingen for de dage, hvor du ikke skal bruge båden (hvis båden ligger på bådpladsen i Svanemøllehavnen), såfremt du senest 3 dage inden meddeler det til Balladgruppens Booking-koordinator og Kasserer og annoncerer det på Balladgruppens booking kalender.

Brugslængde

Vesla må maksimalt være ude af Svanemøllehavnen i 3 sammenhængende dage uden for sommerferien. Der kan i særlige situationer dispenseres herfra.