Sejladser

Medlemmer af Balladgruppen kan sejle hverdagssejlads, weekendsejlads, klubsejlads og sommersejlads med mulighed for at invitere gæster. Medlemmer af Sundet kan sejle med Vesla som gæst, såfremt der er plads og efter aftale med Skipper. Medlemmer af Sundet med førerbevis eller duelighedsbevis tilbydes introduktion til sejlads med Vesla på Balladgruppens månedlige Intro-sejladser efter aftale med Balladgruppens Intro-skipper med henblik på rutine i sejlads med turbåd og evt. indmeldelse i Balladgruppen.

Hverdags-sejladser

Fra mandag til fredag på ikke-helligdage forhåndsreserveres Vesla til fælles hverdags-sejlads om aftenen fra kl 17.00 (før sommerferien) eller 16.30 (efter sommerferien) eller efter aftale med besætningen. Som medlem af Balladgruppen kan du tilmelde dig i booking-kalenderen. Sejladsen aftales med en ansvarlig Skipper, som godkender besætning og eventuelle gæstesejlere. Båden kan også reserveres til privat hverdagssejlads. Intro-sejlere og gæste-sejlere fra Sundet kan rette forespørgsel til Balladgruppens Booking-koordinator på Veslabooking@sundet.dk.

Weekend-sejladser

Medlemmer af Balladgruppen kan reservere Vesla til weekend-sejlads, enten en dags-sejlads eller en lørdag-søndag sejlads med overnatning. Inden sejladsen udpeges en ansvarlig Skipper for sejladsen, som aftaler nærmere med besætning og eventuelle gæster. Gæstesejlere fra Sundet kan rette forespørgsel til Balladgruppens Booking-koordinator.

Klub-sejladser

Vesla forhånds-reserveres til at sejle med klubbens traditionelle sejladser, Pinseturen og Bäckviken Handicap, hvis der er interesse for det. Øvrige sejladser bookes efter almindelige regler. Skipper på sejladsen reserverer båden i kalenderen. Gæstesejlere fra Sundet kan rette forespørgsel til Balladgruppens Booking-koordinator.

Sommer-sejlads

Efter aftale i Balladgruppen forhåndsreserveres Vesla til 6-7 ugers sommersejlads fordelt blandt Balladgruppens medlemmer med mulighed for sejlads med gæster. Det tilstræbes at alle interesserede medlemmer af Balladgruppen kan booke mindst 5 dages sejlads efter en samlet plan for koordineret langtur i juli-august. Båden kan reserveres til fællessejlads med Balladgruppemedlemmer og gæster eller til privatsejlads, begge med ansvarlig Skipper fra Balladgruppen.