Landpladsen

Søsætning 2023

Se hvornår din båd skal i vandet til næste år – vi er klar med listerne.

Så kan du planlægge i god tid.

Læs mere

Bådoptagning 2022

Kalder alle medlemmer! Så er listerne for bådoptagning færdige, og findes her.
Er du i tvivl om hvordan du skal op, så er det her du skal finde datoen.

Læs mere

Søsætning 2022

Se hvornår din båd skal i vandet til næste år – vi er klar med listerne.

Så kan du planlægge i god tid.

Læs mere

Frokoststuen vil være lukket frem til 1. August

17 juni 2021 Trods de seneste lempelser i Coronarestriktionerne, vil frokoststuden fortsat være lukket frem til 1. august. Der er fra myndighederne krav om, at klubbens ledelse i givet fald skal forestå stikprøvekontrol af coronapas i frokoststuen en  gang i døgnet syv dage om ugen. Det er ikke muligt at få organiseret sådan en daglig stikprøvekontrol, så frokoststuen vil fortsat være lukket for almindelige adgang frem til 1. august, hvor kravet om coronapas bortfalder i idrætsfaciliteter. Det vil være muligt at benytte frokoststuen til enkeltstående møder og lignende, hvor arrangøren har mulighed for at kontrollere Coronapas. Medlemmer af bestyrelsen og landpladsudvalget har stadig adgang til frokoststuen.

Læs mere

Optagning af din båd – anmod herom

Du kan fra opslaget her på hjemmesiden anmode om at få din båd taget op.

Fristen for at angive ønsker til hvornår du gerne vil have din båd taget op er 13. august.

Hvis du har mindre end 5 år anciennitet, skal være opmærksom på ny regel, som blev indført sidste år.

Læs mere

Der blev ryddet op

Landpladsudvalget havde indkaldt til arbejdsdag. 14-16 mødte op og tog fat. Der blev ryddet op. Mange master der havde ligget uden ejermarkering var blevet fjernet eller havde fået markering. Der var derfor kun få tilbage. Der blev lagt ny køreskinne til teltet. Det blev en hyggelig dag og meget godt blev lavet for alle klubbens medlemmer.

Læs mere

Oprydning på landplads og i masteskur – 2019 – Herreløse genstande fjernes

I og omkring masteskuret ligger der en del master, bomme, spilerbomme m.m., som landpladsudvalget ikke kender ejeren til.

I SUNDNYT og på hjemmesiden har udvalget bedt ejere om at melde sig og sætte navn på masterne m.m. Landpladsudvalget har skrevet, at uden navn vil de blive fjernet.

Master, bomme mm. som ejeren ikke har fået skilt på med navn og medlemsnummer senest 15. august 2019 (eller selv fjernet), vil blive skåret i stykker og bortskaffet efter 15. august 2019

Den 13. juni 2019 har landspladsudvalget sat orange mærkater på master, bomme, spilerbomme mm. i og omkring masteskuret, hvor landspladsudvaslget ikke ved, hvem ejeren er. Udvalget har fundet 32 blandede master og bomme, som ligger uden navn på i omkring masteskuret. Det er en blanding af alt lige fra knækkede, ubrugelige master til to store kostbare master.

Landpladsudvalget er rigtigt kede af at skulle skrotte alle disse master, som repræsenterer en meget stor genanskaffelsesværdi. Udvalget vil derfor indtrængende bede ejerne sørge for at få mærket master, bomme og spilerbomme af med tydeligt navn og medlemsnummer inden 15. august 2019.

Brædder, lister og andet “småtteri” der ligger i og omkring masteskuret, og som ikke er forsynet med navn og medlemsnummer, bortskaffes i august 2019 uden at være forsynet med mærkater først.

Læs mere (klik) om hvad der sker med herreløse genstande. Du kan også se billeder af nogle af masterne.

Læs mere

Nyt fra Havnen

Havnefoged John Vestergaard har gode råd, informationer m.m. for havnen her i vintertiden.

Bemærk at der er Førstehjælpskursus den 27. februar. Se havnens hjemmeside.

Læs mere

Herreløse stativer på landspladsen fjernes

Der er på landpladsen bådstativer og andet vintergrej som ikke er i brug, og som ikke er mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer. Landpladsudvalget ved derfor ikke, hvem der ejer disse stativer.

Alt vintergrej på pladsen skal være mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer.

Ubenyttede stativer og andet vintergrej, som ikke er forsynet med tydelig mærkning med navn, medlemsnummer og telefonnummer inden udgangen af Januar 2019 vil blive bortskaffet.

Læs mere

Nyt fra Havnen

Havnefoged John Vestergaard har sendt en rækken information om havnen og brug af den her i vinter.
Nyttig læsning for alle bådejere i Svanemøllehavnen

Læs mere

Søsætning 2023

Se hvornår din båd skal i vandet til næste år – vi er klar med listerne.

Så kan du planlægge i god tid.

Læs mere

Bådoptagning 2022

Kalder alle medlemmer! Så er listerne for bådoptagning færdige, og findes her.
Er du i tvivl om hvordan du skal op, så er det her du skal finde datoen.

Læs mere

Søsætning 2022

Se hvornår din båd skal i vandet til næste år – vi er klar med listerne.

Så kan du planlægge i god tid.

Læs mere

Frokoststuen vil være lukket frem til 1. August

17 juni 2021 Trods de seneste lempelser i Coronarestriktionerne, vil frokoststuden fortsat være lukket frem til 1. august. Der er fra myndighederne krav om, at klubbens ledelse i givet fald skal forestå stikprøvekontrol af coronapas i frokoststuen en  gang i døgnet syv dage om ugen. Det er ikke muligt at få organiseret sådan en daglig stikprøvekontrol, så frokoststuen vil fortsat være lukket for almindelige adgang frem til 1. august, hvor kravet om coronapas bortfalder i idrætsfaciliteter. Det vil være muligt at benytte frokoststuen til enkeltstående møder og lignende, hvor arrangøren har mulighed for at kontrollere Coronapas. Medlemmer af bestyrelsen og landpladsudvalget har stadig adgang til frokoststuen.

Læs mere

Optagning af din båd – anmod herom

Du kan fra opslaget her på hjemmesiden anmode om at få din båd taget op.

Fristen for at angive ønsker til hvornår du gerne vil have din båd taget op er 13. august.

Hvis du har mindre end 5 år anciennitet, skal være opmærksom på ny regel, som blev indført sidste år.

Læs mere

Der blev ryddet op

Landpladsudvalget havde indkaldt til arbejdsdag. 14-16 mødte op og tog fat. Der blev ryddet op. Mange master der havde ligget uden ejermarkering var blevet fjernet eller havde fået markering. Der var derfor kun få tilbage. Der blev lagt ny køreskinne til teltet. Det blev en hyggelig dag og meget godt blev lavet for alle klubbens medlemmer.

Læs mere

Oprydning på landplads og i masteskur – 2019 – Herreløse genstande fjernes

I og omkring masteskuret ligger der en del master, bomme, spilerbomme m.m., som landpladsudvalget ikke kender ejeren til.

I SUNDNYT og på hjemmesiden har udvalget bedt ejere om at melde sig og sætte navn på masterne m.m. Landpladsudvalget har skrevet, at uden navn vil de blive fjernet.

Master, bomme mm. som ejeren ikke har fået skilt på med navn og medlemsnummer senest 15. august 2019 (eller selv fjernet), vil blive skåret i stykker og bortskaffet efter 15. august 2019

Den 13. juni 2019 har landspladsudvalget sat orange mærkater på master, bomme, spilerbomme mm. i og omkring masteskuret, hvor landspladsudvaslget ikke ved, hvem ejeren er. Udvalget har fundet 32 blandede master og bomme, som ligger uden navn på i omkring masteskuret. Det er en blanding af alt lige fra knækkede, ubrugelige master til to store kostbare master.

Landpladsudvalget er rigtigt kede af at skulle skrotte alle disse master, som repræsenterer en meget stor genanskaffelsesværdi. Udvalget vil derfor indtrængende bede ejerne sørge for at få mærket master, bomme og spilerbomme af med tydeligt navn og medlemsnummer inden 15. august 2019.

Brædder, lister og andet “småtteri” der ligger i og omkring masteskuret, og som ikke er forsynet med navn og medlemsnummer, bortskaffes i august 2019 uden at være forsynet med mærkater først.

Læs mere (klik) om hvad der sker med herreløse genstande. Du kan også se billeder af nogle af masterne.

Læs mere

Nyt fra Havnen

Havnefoged John Vestergaard har gode råd, informationer m.m. for havnen her i vintertiden.

Bemærk at der er Førstehjælpskursus den 27. februar. Se havnens hjemmeside.

Læs mere

Herreløse stativer på landspladsen fjernes

Der er på landpladsen bådstativer og andet vintergrej som ikke er i brug, og som ikke er mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer. Landpladsudvalget ved derfor ikke, hvem der ejer disse stativer.

Alt vintergrej på pladsen skal være mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer.

Ubenyttede stativer og andet vintergrej, som ikke er forsynet med tydelig mærkning med navn, medlemsnummer og telefonnummer inden udgangen af Januar 2019 vil blive bortskaffet.

Læs mere

Nyt fra Havnen

Havnefoged John Vestergaard har sendt en rækken information om havnen og brug af den her i vinter.
Nyttig læsning for alle bådejere i Svanemøllehavnen

Læs mere