Dagsorden og forslag til Sundets generalforsamling 2018

Dagsorden til Sejlklubben Sundets ordinære generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes som tidligere meddelt
tirsdag d. 27. november 2018 kl. 19.00
i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø.

Dagsorden: (hent dagsorden)
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Hent beretningen)

3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge. (hent regnskab)

5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.
     a. Forslag fra Jens Andreasen og Mogens Wöhliche (hent forslag) og (hent bilag til forslag)
     b. Forslag fra Jens Haldager (hent forslag)     (hent bestyrelsens ændringsforslag)
     c. Forslag fra Anna Marie Hjort (hent forslag) og (hent bilag til forslag)    (hent bestyrelsens ændringsforslag)

6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad ((hent forslag til takstblad)).

7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. (hent budget)   (hent forslag til takstblad)

8. Valg af regnskabsfører
Asbjørg Abrahamsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har p.t.
ingen kandidat

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Doris Høj, Ole Brandt, Kim Hody og Christina Nielsen. Alle er villige til at modtage genvalg.

10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Ole Plett er villig til at modtage genvalg.

11. Eventuelt

Bilagene er udsendt i to omgange.

Samlede bilag
Første udsendelse (udsendt 19. november):
Dagsorden for generalforsamling
Sejlkluben Sundet – årsregnskab 2017-18
Forslag fra Jens Haldager
Forslag fra Jens Andreasen og Mogens Wöhliche
Bilag til forslag fra Jens Andreasen. og Mogens Wöhliche
Forslag fra Anna Marie Hjort
Bilag til forslag fra Anna Marie Hjort
Forslag til Takstblad 2019

Anden udsendelse (udsendt den 22. november):
Formandens beretning 2017-2018
Budget for Sejlklubben Sundet 2018
Ændringsforslag til forslag pkt. 5.b om nedsættelse af en gruppe til anskaffelse af J 70 baade
Ændringsforslag til forslag pkt. 5.c om afholdelse af fremtidsværksted