Facebookside for kvindelige sejlere i og omkring Sejlklubben Sundet

Der er nu etableret en Facebook side for kvindelige sejlere i og omkring Sejlklubben Sundet. Den er lige blevet etableret og står derfor stadigt lidt nøgen, men vi håber på mange billeder og inputs, der vil skabe liv.

Alle kvindelige sejlere i og omkring Sejlklubben Sundet – medlemmer og ikke-medlemmer, er velkomne. Du skal bare følge dette link – Kvinder i Sejlklubben Sundet for at blive en del af Facebook  gruppen. 

Sigtet er ikke at isolere kvinderne fra klubbens andre gode aktiviteter, tværtimod. Netværket skal ses som et supplement, hvor dygtige og mindre dygtige, kvindelige sejlere, lige kan stille et spørgsmål eller vende en udfordring i et tillidsfuldt og afslappet miljø. I nogle tilfælde vil man måske kunne få samme respons ved at spørge en mand i klubben. Men der er tilfælde, hvor det kan være godt at få andre kvinders perspektiv på den pågældende problemstilling, ligesom der er kvindelige sejlere, der kun har et spinkelt, alternativt netværk at trække på, når det kommer til sejlads. 

Det vil være en styrke, at der i netværket givet vil være stor spredning både i alder, sejlinteresse og erfaringer, hvilket betyderr mange forskellige ressourcer og vinkler at trække på. 

Afslutningsvist kan nævnes, at der er opstarts workshop den 1. februar kl. 17 for kvindelige sejlere i og omkring Sundet, som man også kan tilmelde sig på Facebook siden. 

Initiativgruppen består af Vibeke Andersen, Ingelise Petersen, Mette Sandberg Nielsen og Anna Marie Hjorth. Mette er moderator på Facebook siden.