Førstehjælpskursus

Vi afholder i Sejlklubben Sundet et førstehjælpskursus, samt hjerte-lungeredning. Her kan man som medlem kan deltage i kurset, som vil tage afsæt i Søsport og de ting der kan kan opstå.

Vi kan kun anbefale dette, da sikkerhed er vigtigt for alle – især til søs!

Vi afholder kurset lørdag d. 12 november i Sejlklubben Sundet fra kl. 10 til kl. 16.

Kursets formål er at bibringe deltageren en viden således at denne er i stand til at:
• Agere hensigtsmæssig efter førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Håndtere en bevidstløs person med vejrtrækning og vurdere en person efter ABC – princippet
• Erkende symptomerne på hjertestop og kunne yde basal genoplivning
• Anvende en hjertestarter sikkert – og være i stand til at vide hvornår den skal bruges
• Erkende symptomerne på fremmedlegeme i luftvejene – og kunne yde livreddende førstehjælp
• Erkende symptomerne på akutte sygdomme – og kunne yde den anbefalede førstehjælp
• Erkende symptomerne på hypotermi – og kunne yde den anbefalede førstehjælp
• Erkende symptomerne på drukning – og kunne yde livreddende førstehjælp
• Erkende symptomerne på slag mod hovedet og øvrige skader på kroppen

Kursets indhold:
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter – herunder forflytning af person
• Trinvis førstehjælp til en bevidstløs person med vejrtrækning – ABC – stabilt sideleje
• Hjerte-lunge-redning til voksne og børn
• Træning i brugen af hjertestarter
• Fremmedlegeme i luftvejene
• Akutte sygdomme: blodprop i hjertet – stroke – kramper – sukkersyge – allergier
• Hypotermi – kuldeindpakning
• Drukning
• Tilskadekomster

På kurset undervises der efter Dansk Råd for Genoplivnings anbefalinger, og alle materialer der bruges, er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Alle der gennemfører kurset får tilsendt godkendt førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Tilmelding og Betaling

For at deltage i kurset skal du overføre 200 kr. på MobilePay til 172101 mærket 2704 – DIT NAVN HERFØRSTEHJÆLP“. Prisen er 400 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeldte

Navn
Elsebeth Lange
Ane Vierø
Birgitte Rolver
Jens Tørsløv
Anders Ostenfeldt
Signe Sander
Anniina Chalina Rothschild