Førstehjælpskursus – med grundig undervisning i hjertemassage

Der er i den sidste weekend i februar og i den første i marts blevet afholdt fire ens kurser i førstehjælp. Kurset indholdt

4 timers undervisning i hjertelungeredning med hjertestarter, med fokus på livreddende førstehjælp ved drukneulykker.

3 timers undervisning i førstehjælp ved tilskadekomst, underafkøling, slag mod hovedet, brud og ledskader, blødninger og forbindinger og sygdomme.

Der blev en stor succes og også efter interessen at dømme. Det var sejlerskolen, der stod for kurserne. Der var 64 pladser. Sejlerskolen havde på forhånd fyldt op med 50 fra sejlerskolen. De resterende 14 pladser blev tilbudt klubbens medlemmer. Disse 14 pladser var besat mindre end et døgn efter, at nyhedsmailen var sendt ud.

Kurset gav en rigtig god gennemgang af hjertelungeredning. I den giver man med hjertemassagen og med indpustning af luft i lungerne ilt til hjernen, så den ikke beskadiges. Den skal man sætte i gang straks. Når hjertestarteren er på plads, så kan hjertestarteren mellem hjertemassagen 2×30 pump give elektrisk stød til opstart af hjertet. Meget faldt på plads for deltagerne i kurset og alle blev fortrolig med håndtering af en situation med hjertestop.

De tre timers undervisning i almindelig førstehjælp var med mange gode anvisninger – store og små – og hvor de små kan være nok så vigtige som de store.

Efter kurset har alle deltagerne modtaget et kursusbevis.

Sejlerskolen har planer om at gentage kurserne. Da man heldigvis kun sjældent får brug for at praktisere første hjælp, anbefaler førstehjælps fagfolk, at alle med kortere mellemrum gen-deltager i et kursus.