Formandens klumme

December 2022

Kære alle sammen

Så blev det næsten jul igen. Denne gang uden Coronarestriktioner, men nu med kæmpe inflation og store stigninger på prisen på energi. Gad vide, hvad vi mødes af næste gang, det er jul.

Efteråret har budt på medlemsmøde og generalforsamling i en amputeret form og en masse aktivitet omkring det kommende byggeri af havnetunnelen.

Som du forhåbentlig har registreret, er der ved at opstå et miljø omkring vores gamle skolebåde, – gaffelriggerne. Hvis du også vil være med til at passe på dem og ikke mindst sejle med dem, – så mød op i klubben d. 8 jan kl 10.00. Der er plads til alle.


På generalforsamlingen blev det vedtaget at justere vores kontingenter og takster. Som med alt andet er klubbens omkostninger også steget voldsomt og det må vi desværre tage højde for med forhøjede takster. Bestyrelsen har også benyttet lejligheden til at justere medlemskategorierne. Med justeringen håber vi, at opnå større incitament til at få par til at indmelde sig og dermed på sigt få flere kvinder ind i klubben og en bedre kønsfordeling. Et andet formål er at få bremset inflationen i medlemsbrikker. Vi har konstateret ikke- medlemmer med brik, som gør ivrigt brug af vores faciliteter, hvilket ikke forekommer rimeligt. Derfor er det nu præciseret, at medlemskab giver ret til en personlig brik. Passivkategorien er omdøbt til det, der oprindeligt var tænkt: pausemedlemskab. Medlemskab som gastemedlem giver ret til en brik med adgang til toiletter og landplads. Bestyrelsen håber, at alle tager godt imod og har forståelse for de nye kategorier.

Kilde: https://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel

Vedrørende Svanemøllehavn Nord og vores faciliteter der, er seneste nye, at vi har indgået lejekontrakt med Vej Direktoratet og fået installeret en lås, hvor vores almindelige brikker kan anvendes. Huset er dog ikke åbnet endnu, da ibrugtagningstilladelse endnu ikke foreligger. Men mon ikke der snart sker noget? Parkering er åbnet og fungerer med det nyt havnekort, som skal kodes på havnekontoret. Der arbejdes på at forbedre mulighederne for at lade på broerne.

På Svaneknoppen er vi i fuld gang med diskussioner med VD om den midlertidige optagekaj. VD har fået en ny projektchef, og nu ser der ud til at ske noget. Vi forventer, at der inden udgangen af januar er en plan for ombygning af anlægget, så det bliver anvendeligt. Det bliver aldrig fantastisk, men forhåbentlig finder vi en løsning så det bliver brugbart.

Der har været afholdt generalforsamling i Svanemøllehavnen A/S og vores medlem Ole Mikael Brandt er nu formand for bestyrelsen og Jens Andreasen er menigt medlem. Der arbejdes med den fremtidige løsning for optagning af både. Det ser ud til, at løsningen bliver anvendelse af systemstativer. Således bliver det muligt i fremtiden at komme op uden at afmontere mast, stativer kan pakkes væk om sommeren og dermed give mere landplads om sommeren. På alle måder er det en meget mere miljørigtig løsning som vi kommer vi til at høre mere om.

Der har været arbejdet på at skabe en fælles parkeringsløsning for alle sejlklubbernes medlemmer, men det har ikke været muligt at skabe enighed mellem klubberne om en sådan. Hvis du ønsker at parkere på Frems eller KAS`s plads om sommeren, så skal du henvende dig på den respektive klubs kontor medbringende identifikation og medlemsbevis, – så får du nøgle til port og/eller en parkeringstilladelse. På samme måde skal Sundet udlevere en brik til medlemmer fra Frem og KAS, som ønsker at parkere på vores areal.

Kulpladsen lukkes for sejlere fra foråret 2024 og vil ikke længere kunne anvendes til Pplads og vinteropbevaring af større både. Der arbejdes på et erstatningsareal i forbindelse med Svanemøllehavn Nord, hvor også Sundets medlemmer med større både kan blive taget op.

Har du også lyst til at deltage aktivt i klubbens liv og sætte dit præg på udviklingen, så kontakt endelig kontoret og hør om, hvor der savnes hænder. Planerne er mange, men der skal hænder og hoveder til.

Jeg vil gerne hjælpe

Vores hjemmeside er under løbende revision, – har du kommentarer, ønsker eller gode indslag, så kontakt vores kommunikationsudvalg.

Nu er der bare at ønske jer alle sammen en Rigtig Dejlig Jul og et forrygende Godt Nytår.

Jeg glæder mig til, at vi ses i det nye år.

Ole Brandt
Formand