Fotografen kommer

I forbindelse med udbud af anlæg af Nordhavnstunnellen, kan der ved udgangen af august/primo september ske indgåelse af en kontrakt med en entreprenør for opstart af anlægsaktiviteter kort herefter. I forbindelse med udbudet kan Vejdirektoratet også ingå i en forhandlingsrunde med de bydende, hvilket betyder at opstart af anlægsaktiviteterne skydes lidt.

Uanset hvilket udfald der bliver af udbudet, ønsker Vejdirektoratet forud for opstart af anlægsaktivi- teter, at fotoregistrere de bygninger, som ligger i umiddelbar nærhed til anlægsaktiviteterne.

Det gør vi for at registrerebygningernes tilstand inden anlægsarbejdet begynder.
Fotograferingen og registreringen er både i jeres og Vejdirektoratets interesse, da resultatet af regi- streringen kan bruges, hvis der senere opstår et spørgsmål om skader, der kunne være opstået som følge af anlægsarbejderne.

Arbejdet vil foregå i ugerne 32-34.

Fotograferingen vil blive foretaget af medarbejdere fra skel.dk, som så vidt det er muligt vil kontakte jer telefonisk inden fotograferingen, men I behøver ikke selv at være til stede, da fotograferingen kun sker udvendigt.