Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes som tidligere meddelt Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 19 i klubhuset, Svaneknoppen 2.


Dagsorden til Sejlklubben Sundets ordinære generalforsamling 2022

1.     Valg af dirigent.

2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Se bilag 1: Formandens beretning.

3.     Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling. Se bilag 2: Klubbens udvikling.

4.     Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.

a.     Bestyrelsens forslag til nye medlemskategorier. Se bilag 3.

b.     Forslag 1 fra Albert Haff Nielsen om elstik i Svanemøllen Nord. Se bilag 4a og 4b.

c.     Forslag 2 fra Albert Haff Nielsen om elstik i Svanemøllen Nord. Se bilag 4a og 4b.

d.     Forslag 3 fra Albert Haff Nielsen om elstik i Svanemøllehavnen. Se bilag 4a og 4b.

e.     Forslag fra Finn Skov Nielsen om vedtægtsændringer. Se bilag 5.

f.     Forslag fra Finn Skov Nielsen om gaffelriggerne. Se bilag 6.

5.     Orientering om klubbens økonomi i nuværende regnskabsperiode.

6.     Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til Takstbladet. Se bilag 7: Forslag til Takstblad.

7.     Forelæggelse af budget for kommende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og

andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. Se bilag 7: Forslag til Takstblad og bilag 8: Budget 2023

8.     Eventuelt