Generalforsamlingen 2020 – tid, sted og dagsorden

Tid og sted

Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 19.00 præcis
Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund.


Bemærk

Grundet coronarestriktioner afholdes generalforsamlingen i år på Skovhoved Hotel og ikke i Cafe Sundet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (se bilag).
 3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge. (se bilag)
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.
  a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udnævne Jørn Drasbeck til æresmedlem med kontingentfrihed.
  b. Forslag om vedtagelse af revideret Landpladsreglement (se bilag)
  c. Forslag om vedtægtsændringer fra en gruppe af medlemmer (se bilag)
 6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.
 7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår (se bilag),
  samt forslag til kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. (se bilag)
 8. Valg af regnskabsfører.
  Peter Ingsø Laursen modtager ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Michael Schultz.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  a. Forslag om dispensation for vedtægternes valgbarhedsbestemmelser for to bestyrelsesmedlemmer.
  To medlemmer er villige til at tage endnu en periode i bestyrelsesarbejdet udover det vedtægtsbestemte maksimum.
  Bestyrelsen ser dem gerne være valgbare, hvis generalforsamlingen ønsker at vælge dem til den kommende bestyrelse.
  b. På valg er:
  Doris Høj, Ole Mikael Brandt, Kim Hody og Christina Nielsen.
  Christina Nielsen modtager ikke genvalg.
  Doris høj, Ole Mikael Brandt og Kim Hody er villige til genvalg.
  Desuden indstiller bestyrelsen, at Ulver Pedersen og Jens Lillegaard vælges
 10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 11. Eventuelt

Bilag

Klik på bilagets tekst og hent filen

Mød til tiden

Da vi kun kan være et begrænset antal i lokalet, vil medlemmer, der møder senere end kl. 19, kun blive lukket ind, hvis der fortsat er plads i lokalet.

Såfremt der før kl. 19 møder flere medlemmer op, end vi kan være i lokalet, vil generalforsamlingen blive udsat til en anden dag.

Send besked om at du deltager

Hvis du deltager, bedes du give besked herom i formularen nedenfor og helst inden søndag den 22. november kl 20, så bestyrelsen har mulighed for at agere hvis det bliver nødvendigt i forhold til coronareglerne.

Ingen felter fundet.

Find vej

Klik på kortet og du får stedet i google map

Skovshoved Hotel, Strandvejen 267,
2920 Charlottenlund.

Bus linje 23 kører lige til døren fra Svanemøllen Station.

Ved mangel på parkeringspladser ved hotellet kan du parkere på Skovshoved Havn

Coronaregler

Der skal bæres maske på Skovshoved Hotel, bortset fra når man sidder på sin plads.
Hold god afstand, hvis der bliver kø ved indgangen.

Når du kommer ind i lokalet, skal du straks sætte dig på din plads, hvor du i udgangspunktet skal blive siddende til generalforsamlingen er slut.

Når generalforsamlingen er slut, skal du forlade lokalet med god afstand til andre, og det er ikke tilladt at standse op i større eller mindre grupper, for at tale sammen. Det er en følge af reglerne for forsamlinger på mere end ti personer.