5 tons kran

5 ton kranen yderst på Svaneknoppen kan benyttes af Svanemøllehavnens brugere til søsætning og optagning af både op til 5 ton.

For af betjene kranen skal du have instruktion af Svanemøllehavnens personale.
Kontakt Svanemøllehavnens kontor for en aftale.

Du betaler med et specielt kort, som du får udleveret efter instruktion.
Der trækkes et antal enheder pr. påbegyndt minut kortet sidder i læseren.

Kortet kan tages ud, når kranen ikke betjenes.

Din båd må kun blive stående på kajen, såfremt du har en klar aftale med Svanemøllehavnens kontor eller Landpladsudvalget.

Kajen foran kranen skal friholdes, således at man hurtigt kan komme til kranen.
Du må ikke forlade båden medens den ligger her, uden du har en klar aftale med pladsudvalget eller Svanemøllehavnen.