Maskeskur

Masteskuret er primært til brug for både, der står på landpladsen.

Placer din mast med omtanke
Vi har ikke for meget plads i masteskuret, så placer masterne med omtanke.

Masterne må ikke ligge i vejen for andre på pladsen foran masteskuret.
Såfremt masten ikke kommer i skur eller isættes samme dag, skal den flyttes, så den ikke ligger i vejen for andre.
Man skal kunne komme ind og ud af masteskuret, uden at skulle flytte andres master.

Masten skal være afrigget
Master skal være fuldstændigt afrigget for stående rig og salingshorn. Rulleforstag bindes til masten, så det ikke fylder unødigt.

Afmærk din mast
De skal være tydeligt mærkede med med ejerens navn.

Mangelfuldt afmærkede, samt master der ikke er afriggede vil blive fjernet på ejerens regning.

En fuldstændig beskrivelse af regler for brug af masteskuret findes i “Landpladsreglement” og “Ordensregler for Landpladsen“.
Er du i tvivl, så spørg Landpladsudvalget.

Retningslinjer for hvor du skal placere din mast

Masterne placeres i først til mølle orden, efter følgende retningslinjer.

Følg farvekoderne der er på indersiden af dørene.

  • Blå – Master over 10,65 m + bomme i mastens forlængelse
  • Rød – Master op til 10,65 m  (2 master i forlængelse af hinanden) i midterskur.
  • Grøn – Master med en diameter over 16 cm.
  • Sort – Specielle master

Anbring lette master øverst.