Mastekran

I weekenderne i forårs- og efterårs sæsonen er der ofte kø ved mastekranen.
Respekter hinanden.

Vær altid klar til at bruge mastekranen med det samme, når du ankommer til mastekranen.
Sejl, bom og andet grej skal være afmonteret inden man lægger til ved mastekranen.

Husk: Ophold dig aldrig under en hængende last!

I vinduet til landpladskontoret sidder en illustration, som viser, hvordan man løfter masten ved brug af et nedhalertov. Ved at benytte nedhalertov sikres, at anhugningspunktet er over mastens tyngdepunkt, hvorved håndtering af masten bliver nemmere og fremfor alt mere sikker. Følg altid med i hvad der sker på wiretromlen når kranen betjenes.

Mastekranen benyttes for egen risiko.

Hejseprincip
Masterne hejses med en wire, der har en krog i den løse ende. Wiren går op gennem en blok i den yderste ende af udliggeren og løber derfra ned langs udliggeren til en wiretromle med elektrisk gearmotor på udliggerens nederste del.
Der er sat fenderlister rundt om hovedet øverst på udliggeren, for skåne masterne så meget som muligt.

Strøm
Strømmen til mastekranen aktiveres med en nøglebrik.
Aktiveringsenheden sidder på hjørnet af Servicebygningen ved kontoret.

Nøglebrik kan købes hos Landpladsudvalget i Servicebygningens kontor i kontortiden.

Wiretromlen
Når masten er sat på plads skal du – inden du begynder at fire af – kaste et blik på wiretromlen for at se om wiren er klemt mellem de andre vindinger. Det er altid en god idé at holde et jævnt træk på nedhaleren medens der fires af.

Hvis du synes at hastigheden er for stor, så stop når masten mangler 5-10 cm. i at være på plads og tag det sidste stykke ved at affire udliggeren med håndspillet. Den lille vinkelændring, der kommer på udliggeren i forhold til båden er uden praktisk betydning, og masten kommer på plads med den hastighed, du ønsker det!

Vægt
Den nye kranmotor er forsynet med en del elektronik. Der er en ”last-vagt”, der kobler fra, hvis lasten overstiger 300 kg. Vi har prøveløftet med 400 kg. – hvilket er gearmotorens max. last – og efterfølgende ”skruet ned” til 300 kg. Skulle du komme ud for en overbelastning, hvorved hele systemet kobler fra, så kan du genindkoble kranmotoren ved at trykke på knappen på den grå kasse på kranen. Det er typisk et problem, der opstår under afrigningen, når (enkelte) sejlere, ud over masten, også forsøger at løfte båden med ud af vandet. ”Hovsa, der var lige noget, der ikke var løsnet…”

Mastekranen må ikke benyttes til personløft.

Medmindre der er en anden bruger, der umiddelbart overtager mastekranen efter dig, så skal du altid ”parkere” udliggeren inde over brodækket når du er færdig med arbejdet.