Mastekran

I week-enderne i forårs og efterårs sæsonen er der ofte kø ved mastekranen. Respekter hinanden.

Vær altid klar til at bruge mastekranen med det samme, når du ankommer til mastekranen.
Sejl, bom og andet grej skal være afmonteret inden.
Sørg også for at have løsnet stag og vant, så de er klar til at tage af.
Alt dette skal du gøre, inden du lægger til under mastekranen.

Uanset hvad du arbejder med så husk: Stå aldrig under en hængende vægt!

Lige for at opsummere:
Brug altid en nedhaler og

  • følg altid med i hvad der sker på wiretromlen.
  • Tag evt. de sidste 10 cm. med håndspillet til udliggeren!

Mastekranen benyttes for egen risiko.

Indhold:
1. Mastekranens opbygning.
1.1 Hoveddelene
1.2 Hejseprincip
2. Betjening
2.1 Strøm
2.2 Wiretromlen
2.3 Vægt
2.4 Brug af trin på masten
3. Sådan tager du masten af.
4. Sådan sætter du masten på

1.  Mastekranens opbygning
(under udarbejdelse – dette er kopi af gammel tekst)

1.1 Hoveddelene

1.2  Hejseprincip
Masterne hejses med en wire, der har en krog i den løse ende. Wiren går op gennem en blok i den yderste ende af udliggeren og løber derfra ned langs udløberen til en wiretromle med elektrisk gearmotor på udliggerens nederste del.
Der er sat fenderlister rundt om hovedet øverst på udliggeren, for skåne masterne så meget som muligt.

Et par vejledende ord er derfor på sin plads.

Billedet herunder viser el-motor, gear og wire tromle med tilhørende styreanordning (den grå kasse,) som du vil kunne se det nede fra brodækket. Problemet ligger i wirens oprulning på tromlen. Oprulningen er styret af en spiralfjeder og to nylon ruller, der presser ned på wire laget og derved medvirker til at fordele wiren jævnt over tromlen. Imidlertid bliver vindingerne ikke lagt så stramt op, som det kunne være ønskeligt. Dette betyder, at hvis du skal hejse en tung mast op med kranen, så kan der ske det, at på selve wire tromlen, vil trækket i wiren få denne til at presse sig ind mellem de andre vindinger og dermed komme mere eller mindre i bekneb. Problemet opstår, når der hejses tunge byrder, men bliver først for alvor kritisk, når den ubelastede kran krog skal fires af. Så er der nemlig ikke tilstrækkelig vægt i krogen og den monterede vægtklods til at trække wiren ud af bekneb. Man risikerer ”tilbageløb” på tromlen og kinker i wiren. I praksis kan vi næppe montere en vægtklods, der er tung nok uden at få andre problemer serveret. Den bedste løsning er derfor, at være klar over at problemet kan opstå og så handle derefter.
Wiretromlen med wiren rullet pænt op. Sådan bør den altid se ud. Helt grundlæggende skal du altid bruge en nedhalerline som du binder til krankrogen eller løftestroppen.

2. Betjening

2.1. Strøm
<Her mangler billede af aktiveringsenhed>
Strømmen til mastekranen aktiveres med en “sort nøglebrik” for bådejere.
Aktiveringsenheden sidder på hjørnet af Servicebygningen ved kontoret.

Nøglebrik kan købes af bådejere hos Landpladsudvalget i Servicebygningens kontor i kontortiden.

2.2 Wiretromlen
Når masten er sat på plads skal du – inde du begynder at fire af – kaste et blik på wiretromlen for at se om wiren er klemt mellem de andre vindinger. Det er altid en god idé at holde et jævnt træk på nedhaleren medens der fires af. Hvis du af en eller anden får brug for at trække i wiren, så husk at tage arbejdshandsker på, så du ikke risikerer at rive fingrene.

Hvis du – inden du selv skal bruge mastekranen – observerer at wiren ligger i meget løse tørn på tromlen, så gør du dig selv en tjeneste ved at trække al wiren af tromlen – så langt som automatikken tillader det – og efterfølgende ”spole op” medens du eller en hjælper holder igen på wiren – med handsker! Automatikken skal standse affiringen når der er tre tørn tilbage på wiretromlens nav. Uanset automatik eller ej: Se altid efter at der er mindst tre tørn på tromlen før du påbegynder et løft. Herudover er der sket dette, at den nye motor kun har én hastighed for at hejse og fire. Hastigheden er 6 m/minut hvilket er 10 cm./sekund. Der er i skrivende stund ingen, der ved hvilke to hastigheder ”kædekranen” opererede med. Min egen vurdering er at de 10 cm/sekund ligger ”midt i mellem” og efter at have fulgt et par masteisætninger, synes det ikke at give problemer. Der er endog sejlere, der ikke var klar over at ”kædekranen” havde/har to hastigheder. De trykkede blot kontakten i bund (og derved kørte de altid på den ”høje” hastighed), og det gik fint nok.

Hvis du synes at hastigheden er for stor, så stop når masten mangler 5-10 cm. i at være på plads og tag det sidste stykke ved at affire udliggeren med håndspillet. Den lille vinkelændring, der kommer på udliggeren i forhold til båden er uden praktisk betydning, og masten kommer på plads med den hastighed, du ønsker det!

2.3. Vægt
Den nye kranmotor er forsynet med en del elektronik. Der er en ”last-vagt”, der kobler fra, hvis lasten overstiger 300 kg. Vi har prøveløftet med 400 kg. – hvilket er gearmotorens max. last – og efterfølgende ”skruet ned” til 300 kg. Skulle du komme ud for en overbelastning, hvorved hele systemet kobler fra, så kan du genindkoble kranmotoren ved at afbryde med A-nøglen og umiddelbart herefter atter tilslutte nøglekontakten. Det er typisk et problem, der opstår under afrigningen, når (enkelte) sejlere, ud over masten, også forsøger at løfte båden med ud af vandet. ”Hovsa, der var lige noget, der ikke var løsnet…”

Den grå plastkasse, der kan ses på siden af kranmotorens gear indeholder to kontakter, der efter målte omdrejninger på wiretromlen sætter stop for hhv. top og bund. Bundstoppet skal tilsikre, at der altid er mindst tre vindinger wire tilbage på tromlen. Dette er et almindeligt sikkerhedskrav. Topstillingen sikrer, at man ikke kommer til at trække krogen helt op i blokken. Det er lidt problematisk at justere topstillingen, da denne er afhængig af, hvor jævnt wiren er spolet op på tromlen. Selv om der er auto-stop på hejsefunktionen, så er det altid fornuftigt at holde øje med, hvad der sker og undgå at køre krankrogen – med vægtklodsen – helt op i blokken. Den burde stoppe omkring 10-15 cm. neden for blokken.

Mastekranen må ikke benyttes til personløft.

Mastekranen kan krøjes ( dvs. drejes) over 180 gr. Bevægelsen er fra vest over nord til øst. Husk, at der er en ”nagle”, der skal løftes fri inden, du begynder at dreje på håndhjulet. Dette er der sådan set intet nyt i, men vi ser ofte, at folk ikke er vidende herom – eller glemmer det i skyndingen – og bruger voldsomme kræfter til ingen nytte.

Med mindre der er en anden bruger, der umiddelbart overtager mastekranen efter dig, så skal du altid ”parkere” udliggeren inde over brodækket når du er færdig med arbejdet. Du skal også sikre dig at ”naglen” i krøjekransen falder ned i et af hullerne, således at masten er fikseret, når du forlader den…og husk så din A-nøgle. Lyset slukker af sig selv.

2.4. Brug af trin på masten
Der er i år svejst trin på kranmasten. Disse trin kan kun bruges af en person, der skal servicere selve masten (f.eks. lampen) og er ved selvsyn ikke anvendelige for at rette på en windex. Klubben har anskaffet godkendt ”kravlegrej”, som skal bruges under turen op og ned.

Med baggrund i de indhøstede erfaringer gennem de første 2-3 uger af tilrigningsperioden er der foretaget en afkortning af wirelængden således, at vi nu opererer med absolut minimum for, at reducere risikoen for fastlåst wire på tromlen. Du kan derfor umiddelbart ikke anhugge en motor eller andet udstyr (max. 350 kg.) uden at forlænge med stropper eller ved at sænke udliggeren, men så går det også fint. Endelig er der jo også ”Radiokranen” som mod en mindre betaling klarer op til 5 tons.

3. Sådan tager du masten af
Her skal vi have både tekst og billeder.

4. Sådan sætter du masten på
Her skal vi have både tekst og billeder.