Værksteder

Sejlklubben har følgende værksteder, der er placeret i Servicebygningen yderst på Svaneknoppen op til Svanesøen (havnebassinet yderst på Svaneknoppen).

 • Smedeværksted
 • Malerværksted
 • Træværksted

Værkstederne er beregnet til brug for medlemmer, der er bådejere, i forbindelse med vedligeholdelse af båden.

Man må gerne kortvarigt have genstande, man er ved at arbejde på, stående i værkstederne. Disse skal kun stå der så længe man er ved at arbejde på dem, og de skal forsynes med medlemsnavn og medlemsnummer.

Der må ikke efterlades private genstande i værkstederne i længere tid.

Lokalerne skal fejes, og maskiner skal rengøres efter brug.

Privat værktøj skal fjernes efter brug.
HUSK at efterlade værkstederne, som du selv ønsker at komme til dem.

Metalværkstedet
I metalværkstedet har vi en række værktøjer og hjælpemidler:

 • Lader til batterier. Husk at batterierne kun må stå der et par dage.
 • Søjleboremaskine
 • Bænksliber
 • Trykluftkompressor
 • Pladebukker
 • Filebænke med skruestikke
 • Elektrodesvejseværk (Man skal selv medbringe elektroder)
 • Lille finmekaniker-drejebænk. Denne er aflåst, da brug af drejebænken kræver viden som ikke alle har. Hvis du har brug for at få lavet en mindre opgave på drejebænken, kan landpladsudvalget kontaktes (evt. på landplads@sundet.dk). Landpladsudvalget formidler kontakt til et medlem, som kan hjælpe med drejeopgaven.