Værksteder

Sejlklubben har en række værksteder, der er placeret i Servicebygningen yderst på Svaneknoppen op til Svanesøen (havnebassinet yderst på Svaneknoppen).

  • Smedeværksted
  • Malerværksted
  • Træværksted

Værkstederne er beregnet til brug af medlemmer, der er bådejere (betaler bådejerkontingent) i forbindelse med vedligeholdelse af båden.

Udenfor bådvedligeholdelses “højsæsonen” kan de også i mindre omfang bruges til andet.

Lokalerne skal fejes, og maskiner skal rengøres efter brug.
De fast installerede skruestikker skal efterlades åbne.

Privat værktøj skal fjernes efter brug.
HUSK at efterlade værkstederne, som du selv ønsker at komme til dem.

Metalværkstedet
I metalværkstedet har vi en række værktøjer og hjælpemidler:

  • ladebænk til vore batterier, så det er muligt at give dem et friskt pust inden vinteren.
    Husk at de kun må stå der et par dage.

Malerværkstedet
……

Træværksstedet
……