Generelle oplysninger om optagning og søsætning

Om optagning
Sejlklubben står for planlægning af optagning af bådene.

Optagningen udføres af Svanemøllehavnen med kranvogn. Kranvognen kan løfte op til 8 ton.
Betaling for optagning og søsætning er indregnet i landpladsopkrævningen.

Der foretages optagning fra sidst i september til midt i november.

Hvert år udsendes der ca. 1. juli en mail til alle bådejere med et link til en formular, hvor man kan angive ønske om at få båd på land og at komme på venteliste til skur.

Ønske om landplads skal være indtastet inden 15. august.

Medlemmer med fast landplads (medlemmer somhar betalt indskud til landplads) er garanteret landplads og optagning, hvis medlemmet har ansøgt om at få båd på land inden fristens udløb d. 15. august.
Optagningslister udarbejdes og udsendes af landpladsudvalget sidst i august/først i september.

Medlemmer uden fast landplads kommer på en venteliste og tildeles landplads/optagning efter anciennitet, såfremt der er ledig landplads og optagningstider.

Tidlig optagning medfører sen søsætning, da bådene nødvendigvis skal søsættes i omvendt rækkefølge af optagning.

På optagningsdagen
Optagningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Pladsudvalget forsøger at planlægge, at bådejere med skur får båden på land i det område, hvor skuret er.
Det skal understreges, at man ikke har krav på at have sin både stående i samme område som sit skur.

Bådejere skal selv flytte klodser, bukke og stativer til det område, de på optagningsdagen anvises af havnens personale.
Du skal selv sørge for at have hjælpere, hvis det er nødvendigt. Havnens personale skal ikke hjælpe til med dette.

Klubben har to små “vogne” til at flytte stativer, samt en løftestang.
De findes i et af værkstederne, hvis de ikke allerede er taget frem på optagningsdagen.

Om søsætning
Søsætningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Når din båd skal i vandet, skal du (eller en repræsentant for dig) være klar med fendere og fortøjningsliner på mødetidspunktet.

Det i søsætningslisten oplyste tidspunkt er et mødetidspunkt – ikke et søsætningstidspunkt.

Når din båd skal løftes, skal du hjælpe havneassistenten efter hans anvisninger med stige og løftestropper til kran.

Efter søsætning skal bådejeren:

  1. Flytte båden fra søsætningsstedet hurtigst muligt, så den ikke er i vejen for den næste.
  2. Hurtigst muligt, og senest samme dag som søsætning har fundet sted, adskille stativer, og flytte bukke og stativer til de områder på pladsen, der fremgår af opslaget i vinduet til landpladsens kontor. Bukke og stativer skal være forsynet med tydeligt og korrekt navn og medlemsnummer.

Information om tidspunkter
Du får information om søsætnings- og optagetidspunkter for din båd på lister, som bringes her på hjemmesiden og på opslag på vinduet på kontoret i servicebygningen.

Listerne giver dig en mødetid på dagen, hvor du skal være klar ved din båd. Den reelle søsætnings tid kan variere.

Landplads men uden havneplads i Svanemøllehavnen
Hvis du ikke har plads i Svanemøllehavnen, kan du ligge gratis i tre døgn i forbindelse med optagning og søsætning.
Du skal henvende dig til havnekontoret for Svanemøllehavnen for at blive registreret.