Generelle oplysninger om optagning og søsætning

Om optagning

Sejlklubben står for optagningen af bådene.

Optagningen udføres af et Svanemøllehavnen med kranvogn, der er specielt  til både. Normalt kan kranvognen løfte op til 8 ton.
Betaling for optagning og søsætning er indregnet i Landplads-opkrævningen.

Der foretages optagning fra først i oktober til midt i november.
Optagningdagene kan ses på blanketten “Ønske om landplads for vinteren 20xx”, der bringes her på hjemmesiden og kan fås på kontoret i Servicebygningen.

Ønske om landplads skal være modtaget af landpladsudvalget inden 15. august, enten via blanket eller via web-siden. Ønske om landplads og optagning modtaget efter denne dato kan ikke garanteres opfyldt, da pladsen kan være givet til et medlem på ventelisten.

Optagningsdag tildeles ud fra ønske efter medlemmernes ancinitet.
Medlemmer med fast landplads (har betalt indskud til Landplads) er garanteret landplads og optagning.
De får først tildelt optagningsdag. Dette forgår normalt sidst i august/først i september.

Medlemmer uden fast landplads kommer på en venteliste og tildeles landplads/optagning efter ancinitet, såfremt der er ledig landplads og optagningstider.

Husk at tidlig optagning betyder sen søsætning, da bådene nødvendigvis skal søsættes i omvendt rækkefølge af optagning.
Husk at have navn og telefon nr. på bukke og stativer.

På optagnings dagen
Optagningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Pladsudvalget forsøger at planlægge, at bådejere med skur får båden på land i det område, hvor skuret er.
Det skal understreges, at man ikke har krav på at have sin både stående i samme område som sit skur.

Bådejere skal selv flytte klodser, bukke og stativer til det område, de på optagnings dagen anvises af havnens personale.
Du skal selv sørge for at have hjælpere, hvis det er nødvendigt.
Havnens personale skal ikke hjælpe til med dette.

Husk at have navn og telefon nr. på bukke og stativer.

Klubben har to små “vogne” til at flytte stativer, samt en løftestang.
De findes i et af værkstederne, hvis de ikke allerede er taget frem på optagningsdagen.

Om søsætning

Søsætningen udføres af kranføreren i samarbejde med en havneassistent fra Svanemøllehavnen.
Deres anvisninger skal følges.

Når dit “skiv” skal i vandet, skal du (eller en representant for dig) være klar med fendere og fortøjningsliner på mødetidspunktet.

Det reelle søsætnings tidspunkt kan være både tidligere eller senere afhængig af, hvordan søsætningen er forløbet tidligere på dagen.

Når din båd skal løftes, skal du hjælpe havneassistenten efter hans anvisninger med stige og løftestropper til kran.

Efter søsætning skal bådejeren:

  1. Flytte båden fra søsætnings stedet hurtigst muligt, så den ikke er i vejen for den næste.
  2. Flytte bukke og stativer til de områder på pladsen, der er beregnet til dette formål hele sommeren.

Husk at have navn og telefon nr. på bukke og stativer.

Information om tidspunkter

Du får information om søsætnings- og optagetidspunkter for din båd på lister bringes her på hjemmesiden og på opslag på vinduet på kontoret i servicebygningen.

Listerne giver dig en mødetid på dagen, hvor du skal være klar ved din båd. Den reelle søsætnings tid kan variere. Mød derfor op i god tid.

Medbring optagnings/søsætningslisten.

Landplads men uden havneplads i Svanemøllehavnen

Hvis du ikke ikke har plads i Svanemøllehavnen, kan du ligge gratis i tre døgn i forbindelse med optagning og søsætning.
Du skal henvende dig til havnekontoret for Svanemøllehavnen for at blive registreret.