Nordhavnstunnel projekt

Høringssvar august 2016
Nedenstående er høringssvar fra henholdsvis “Sejlklubberne” og “Dialoggruppen”. Se også udsendte Nyhedsmail.


Alternativt høringssvar juli 2016

Et af vores medlemmer, Mogens Wöhliche, har lavet et oplæg til sit eget høringssvar med en alternativ plan. Se også udsendte Nyhedsmail.

Nordhavnsvej info 2013-2014
Et af vores medlemmer, Mogens Wöhliche har haft korresponce med Københavns Kommune.

Han har givet os følgende informationer til offentliggørelse på vores web side.

Korrespondance med Københavns Kommune efteråret 2013 og 2014:
Se breve Nordhavnsvejens forlængelse – 20141004 – Kopi


Nordhavnsvej

Københavns Kommune info om Nordhavnvejen. Klik her.

Som forberedelse til havnetunnel projektet, skal der allerede nu ombygges på den nye Nordhavnsvej tilkørsel.

Nordhavnsvejens udbygning okt 2014 – okt 2015
Se plan Nordhavnsvej udbygning -14

Ansvarlig for denne side: Landpladsudvalget