Herreløse stativer på landspladsen fjernes

Efter at alle både er kommet på land kan vi konstatere, at der er et antal bådstativer og andet vintergrej som ikke er i brug, og som ikke er mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer. Vi ved derfor ikke, hvem der ejer disse stativer.

I henhold til landpladsens ordensreglement skal vintergrej være mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer. Endvidere må der ikke være vintergrej på pladsen tilhørende både, der ikke er på land.

Ubenyttede stativer og andet vintergrej, som ikke er forsynet med tydelig mærkning med navn, medlemsnummer og telefonnummer inden udgangen af Januar 2019 vil blive bortskaffet.

Med venlig hilsen
Landpladsudvalget