Intromøde om Svanemøllen Vandfestival

Tirsdag d. 11 januar 2022. kl. 18.00 – I Cafe Sundet.

Kom og vær med til at planlægge Svanemøllen Vandfestival som bliver afholdt til maj d. 26 til 29 maj 2022 – i hele Svanemøllen Havn og Liga sejllads i Svanemøllebugten. Med masser af aktiviteter rund på hele havnen og med de fleste klubbers deltagelse.

Der vil på mødet være mulighed for at komme med input og ideer til vandfestivalen, og deltagelse heri. Det kan f. eks. være Livemusik, Fisketure, Affaldsiindsamling, Loppemarked, Foodtrucks, Kajak eller krabbefiskeri.

Så kom og hør oplægget og ideer omkring Svanemøllen Vandfestival, der vil naturligvis være kaffe og kage til alle fremmødte – og ikke mindst mulighed for at komme med din idé!

Så har du en god idé, vil du gerne være med eller synes du bare at det er en skidegod idé – som kom forbi d. 11 januar kl. 18 i Cafe Sundet.

Vel mødt og vi ses

Hilsen

Sejlklubben Sundet