Invitation: Kom med ud på Østerbros måske største sandbanke

Med anlæg af Nordhavnstunnelen råder Vejdirektoratet lige nu over måske Østerbros største sandbanke, og derfor vil de gerne give dig mulighed for at komme ud og se den helt tæt på.

Hen over sommeren har Vejdirektoratet og deres entreprenør BESIX – MTH JV fyldt en del af Svanemøllehavnen op med sand. Faktisk er der blevet pumpet omkring 337.136 ton sand ind i lystbådehavnen.

De åbner byggepladsen torsdag den 5. oktober i tidsrummet klokken 16.00 til 18.00.


Her kan du komme ind og gå på sandbanken på en afmærket rute samtidig med at deres entreprenør
arbejder på stedet, så der vil være masser af store maskiner i gang.

Det vil også være en mulighed for at få en snak med medarbejderne på projektet.

Der bliver indgang ud for Café Sundet.

I løbet af foråret 2024 bliver sandbanken forvandlet til tunnelens byggegrube. Læs mere på Nordhavnstunnel | Vejdirektoratet

De glæder sig til at se dig og fortælle om deres spændende projekt.

Venlig hilsen

Vejdirektoratet & Besix – MTH JV