Ka du kalifatre?

Herligt at hilse på jer der deltog i det første møde omkring klubbens Gaffelriggere. Det gode skib ”Nordvest” skal have en kærlig hånd, så det kan komme på bølgen blå igen.

Det blev aftalt på mødet at der vil være en opstart med hjælp fra de erfarne til vedligehold af de gamle træskibe. Det blev aftalt at første gang vil blive på lørdag d 11, kl 10 ved frokoststuen. Derefter vil det primært være onsdage fra kl 17, igen en arbejdslørdag d 25 juni kl 10.  

Det aftales indbyrdes eller i forhold til opgavelisten (den i mappen) hvem gør hvad. Ikke alle kan hver gang.

Fini og Flemming er dem der har erfaring og hjælper projektet i gang. De vil sørge for at der er materialer til at komme i gang med opgaverne. 

Der blev talt livligt om hvordan vi kan holde liv i den gamle flåde som er klubbens DNA.  Workshops blev nævnt. ”Ka du kalifatre” Træskibspleje og vedligehold. Lave en ”reklamefilm” om træskibene.

Vi efterlyser flere hjælpere/sejlere til gaffelriggergruppen, så spred budskabet, – at alle er velkomne!

Ps. Husk at få opdateret jeres brikker hos landpladsudvalget, så I kan få adgang til værkstederne. 

Vi ses på havnen😉