Klubaktiviteter

Sejladsaktiviteter
Sundet arrangerer i løbet af sæsonen ture for medlemmerne. Weekendture, hvor vi sejler til en fremmed havn og har forskellige aktiviteter og festligheder. Der er fast Pinsetur og Bäckviken Handicap (hen over en weekend)
Der er også fælles sommerture, der afholdes med de andre klubber i havnen. Sejlerskolen sejler på sommertogt og her kan medlemmer med egen båd sejle med.
Klubben er med i ture, der arrangeres i Svanemøllekredsen, som f.eks. 24 timers sejlads, Natsejlads om Hven.
Læs mere.

Landaktiviteter:
Der afholdes flere arrangementer i løbet af året:
Fest ved start og afslutning på sejl-sæsonen (Standerhejs og Standernedhal), Nytårskur, Fastelavn for voksne og børn, Bankospil, Sankt Hans Picnic. Til standerhejg og standernedhal fejrer vi jubilarerne. Til standerhejs fejrer vi de nye førere.
Klubben har et sangkor, “De Strandede Hvaler”. Det øver fast engang om ugen og tager også på tur.
“Sølvmågerne” er pensionistforeningen, der har fællesspisning og udflugter.
I sejlerskoleregi er der hvert år Nytårskur og kajfest når 2. årseleverne har været til praktisk prøve.
Læs mere