Aktiviteter på land

Det er en del af klublivet, at vi også mødes på land.

Der holdes en flere arrangementer i løbet af året.
Når sejlsæsonen starter er der fest. Det er Standerhejs. Standeren (klubbens flag) sættes på masten ved klubhuset. Formanden siger et par bevingede ord, og så er der fest. Vi spiser en god middag og får snakket med dem der sidder omkring os ved bordet. Ofte nogen man kender, men også mange gange også nogen man ikke kender. Jubilarerne – dem der har været med i klubben et markant antal år – bliver hædret. De nyere førere, dvs. dem der bestået i den toårige sejleruddannelser får deres beviser og får fortjent bifald. Til sidst er der dans og masser af snak.

Det samme sker når sejlersæsonen slutter. Så tages standeren ned fra masten, og derefter er der fest.

Andre dage i året har også deres sammenkomster. Der er Nytårskur, hvor vi samles til en skål i champagne i frokoststuen i servicebygningen – halvvejs gennem landsæsonen og går lysere dage i møde, og snart dagene, hvor bådene skal i vandet.

Der er fastlavnskomsammen for børn og voksne hvor der slås på tønder m.m. Der er bankospil med spænding om gevinsterne og sjov med de andre. Der er Sankt Hans Picnic ved midsommer.

I løbet af hele året er der gang i klubbens sangkor, “De Strandede Hvaler”. De synger i frokoststuen hver torsdag. Det tager også ud og synger og også på ture til udlandet.

“Sølvmågerne” er pensionistforeningen, der har fællesspisning og udflugter.

I sejlerskoleregi er der hvert år Nytårskur og i oktober kajfest, når 2. årseleverne har været til praktisk prøve.

Der er foredrag og andet oplysende, f.eks. førstehjælpskursus. De tre klubber i Svanemøllehavnen har normalt fordrag åbne for andre klubbers medlemmer..

Og så er der inden generalforsamlingen et medlemsmøde, hvor der er frit slag til at komme med ideer til klubben, kommentere det forløbne år m.m. under frie rammer. Det er som regel en god opstart til generalforsamlingen og også til at udvikle forslag til generalforsamlingen.