Sejladser

I klubregi er der forskellige sejladser. Der er to faste weekendtur.
I pinsen er der Pinseturen, som går til Humlebæk havn. Her er der fælles morgen om søndagen – leveret af klubben. Nogle sejler en lidt en længere tur og sejler typisk til Hven om lørdagen og hygger sig der, for så søndag morgen at sejle til Humelbæk havn og spise morgenmad sammen med de andre. I løbet af søndagen er der hyggeligt samvær og boldleg. Søndag aften grilles og mandag 1. pinsedag drager alle hjem.

I slutningen af august er der Bäckviken Handicap. Det er en kapsejlads til en havn i Øresund. Det er en gammel tradition og titlen fastholdes selvom den kan være noget forvirrende. Det er reelt en weekendtur med sjov og spas. Den er de sidste år gået til Dragør. Til Drøgør sejles der om kap og båden ankomst tid justeres for bådens handicaptal.

Om sommeren sejler sejlerskolen på sommertogt i klubbens Sunfast 32. Det er en tur hvor i høj grad sejlerskolens elever deltager og hvor øvede sejlere med førerbevis er skippere. Private både kan sejle med. Der sejles i 4 uger og med skiftedag lørdag.

Balladgruppens medlemmer sejler med Vesla på Sundets klub-sejladser, Pinseturen og Bäckviken Handicap. Sundets medlemmer med førerbevis kan sejle med som gæster, såfremt der er plads og efter aftale med Skipper. Balladgruppens Intro-skippere tilbyder Intro-sejladser for Sundets medlemmer med førerbevis. Forespørgsler om sejladser med Vesla rettes til Balladgruppens booking koordinator på Veslabooking@sundet.dk med oplysninger om navn, mail, tlf. nummer, medlem af Sundet, sejl-kundskaber og den ønskede sejldag. Du vil derefter blive kontaktet af Skipper på den pågældende sejlads. Se nærmere på: www.balladgruppen.dk/bookingkalender-reservation-af-baad-priser-og-betaling

Sundet arbejder sammen med de andre klubber om diverse sejladser. Det er bl.a. 24 timeres sejladsen og Natsejladsen om Hven.