Medlemskab

Som medlem af Sundet bliver du en del af det pulserende sejlermiljø i sejlklubben og det sejlermiljø, som findes i Svanemøllehavnen.

Sejlklubben Sundet har klubhus og landplads på den lange tange “Svaneknoppen”, der er den nordlige mole af Svanemøllehavnen.

Sejlklubben Sundet er en sejlklub der bygger på følgende værdigrundlag:

Vi er et fællesskab:

 • – der drives på frivillig basis
 • – der bygger på gensidig respekt og accept
 • – der værdsætter godt sømandskab
 • – der værner om miljøet
 • – der udviser social ansvarlighed
 • – der ønsker gode og ordnede forhold for alle klubbens aktivitetsgrupper

Svarer det til din forventning af en sejlklub, så meld dig ind i Sejlklubben Sundet ved at henvende dig i klubben, hvor du også kan få mere information

Du kan se hvad det koster på prisbladet som du finder her (klik)

Som medlem får du en række muligheder

 • Ret til havneplads i Svanemøllehavnen
 • Ret til bådplads på land på Svaneknoppen
 • Uddannelse på sejlerskole
 • Leje af både
 • Handicapsejlads
 • Jollesejlads, plads til joller og udsætning af joller fra rampe direkte i Svanemøllebugten.
 • Havkajak – opbevaring i aflåst container og udsætning fra rampe direkte i Svanemøllebugten.
 • Sundets klubbåd, Vesla
 • Café Sundet
 • Klubbens sejladsaktiviteter
 • Klubaktiviteter på land

Havneplads i vandet

Havnepladser i Svanemøllehavnen bestyres af havnen.
Det kræver medlemskab af en af havnens sejlklubber for at få en vandplads.
Pladserne tildeles efter ancinitet i sejlklubben. Du får anciennitet fra din indmeldelses dato.
Det er en god ide, at undersøge pladsmuligheder, inden du anskaffer en båd, da der er venteliste til havnepladser.Kontakt: Svanemøllehavnen på tlf. 3920 2221 www.smhavn.dk

Bådplads på land

Klubbens landareal er indrettet til vinterplads med masteskur, mastekran, værksteder, miljøstation, frokoststue, jollebedding og skure.
Der er ventetid på landpladser til kølbåde.
Jollesejlere har mulighed for leje af sommerplads.Landpladsudvalget træffes torsdage kl. 18-19 på kontoret i servicebygningen.
Vi træffes også i samme tidsrum på tlf. 3929 6354.
Kontoret er ved den store blå kran for enden af svaneknoppen.
Du kan også sende en e-mail til os her eller du kan læse mere om Landspladsudvalget her

Sejlerskolen

Sejlerskolen tilbyder en grundig 2-årig uddannelse i både teori og praktisk sejlads.
I de 2 vintersæsoner undervises i bl.a. tovværk, flagsignaler, navigation og motorlære.
De to sommersæsoner undervises i praktisk sejlads. Sejlerskolen råder over 1 J70’er, 2 Jeanneau Sunfast 32 og 3 J80´er. Skoleudvalget træffes torsdage kl. 18-19 og tilmelding til sejlerskolen på tlf. 3929 6128 eller på e-mail skoleudvalg@sundet.dk. Du kan læse mere om Sejlerskolen her

Handicapsejlads

Sejlklubben Sundet Handicap tilbyder fysisk handicappede, at komme ud at sejle.
Sejladsen foregår i åbent vand og indeholder træning i tur sejlads, kapsejlads og ikke mindst ganske almindelig ”boathandling”Sejlklubben Sundet træffes tirsdage kl. 18-19 på tlf.  3929 6128 eller på e-mail mail@sundet.dk. Du kan læse mere om Handicapafdelingen her

Junior/optimistafdeling

Sejlklubben Sundet har ikke egen ungdomsafdeling, men har sammen med de 2 andre sejlklubber i Svanemøllehavnen dannet KØS sejlsport.Hos KØS Sejlsport kan de 8-15 årige sejle i optimistjoller.
De 13-25 årige sejler i Yngling. Indmeldelse sker i KØS Sejlsport.Anciennitet fra KØS sejlsport kan overføres til moderklubberne.Kontakt:
KØS Sejlsport, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø.
email: info@kos-sejlsport.dk
Web: www.kos-sejlsport.dk

Sundets klubbåd, Vesla

Sundets Sejlklub har en Albin Ballad klubbåd ”Vesla”. Båden sejles, vedligeholdes og administreres af Balladgruppen, som er et udvalg i Klubben. Alle medlemmer af Sejlklubben kan blive medlem af Balladgruppen og være med i sejlerfællesskabet omkring båden, såfremt der er plads. Du kan læse mere om det på Balladguppens hjemmeside: www.balladgruppen.dk

Bådleje

Klubbens både kan lejes for et mindre beløb af alle klubmedlemmer, der har bestået sejlerskolens førerprøve.
Bådene kan lånes, når de ikke bruges af sejlerskolenskolen.
Der betales et mindre beløb i forbindelse med lån af både.Skoleudvalget træffes for booking onsdage kl. 18-19 på tlf. 3929 6128 eller på skoleudvalg@sundet.dk.Du kan læse mere om bådudlån  her
Bådudlån administreres af skoleudvalget.

Sejladsaktiviteter

Sundet arrangerer i løbet af sæsonen ture for medlemmerne. Weekendture, hvor vi sejler til en fremmed havn og har forskellige aktiviteter og festligheder. Der er fast Pinsetur og Bäckviken Handicap (hen over en weekend)
Der er også fælles sommerture, der afholdes med de andre klubber i havnen. Sejlerskolen sejler på sommertogt og Balladgruppen er på sommertur. I begge tilfælde kan man være med med sin egen båd.
Klubben er med i ture, der arrangeres i Svanemøllekredsen, som f.eks. 24 timers sejlads, Natsejlads om Hven
Læs mere.

Landaktiviteter

Der afholdes flere arrangementer i løbet af året:
Fest ved start og afslutning på sejl-sæsonen (Standerhejs og Standernedhal), Nytårskur, Fastelavn for voksne og børn, Bankospil, Sankt Hans Picnic. Til standerhejg og standernedhal fejrer vi jubilarerne. Til standerhejs fejrer vi de nye førere.
Klubben har et sangkor, “De Strandede Hvaler”. Det øver fast engang om ugen og tager også på tur.
“Sølvmågerne” er pensionistforeningen, der har fællesspisning og udflugter.
I sejlerskoleregi er der hvert år Nytårskur og kajfest når 2. årseleverne har været til praktisk prøve.
Læs mere.

Café Sundet

Klubben har en café og restaurant, hvor du kan spise og hygge dig når du er i havnen eller blot tage hen når du gerne vil på café eller restaurant.

Besøg sejlklubbens café og nyd udsigten over havnebassinet og Svanemøllebugten.

Åbningstider: Alle dage fra kl. 11-22.

Du kan læse mere om Caféen  her