Hvad er du til

Der er mange måder at sejle på. Klubben giver muligheder for mange forskellige interesser i at være på vandet.  Læs nogle af dem nedenfor og om hvad klubben kan tilbyde dig – både at have gavn af og være med i.

Jeg har selv båd

Har du selv båd, har Sundet faciliteterne til den. Mastekran, landplads med skure, værksteder til træ, metal og maling. En frokoststue, hvor du kan slappe af fra arbejdet og få gode råd af andre med- lemmer.

Jeg har ikke båd

Hvis du har taget klubbens førerbevis, kan du leje skolebåde til tursejlads, gå på kapsejladsskole, lære kapsejlads- regler og blive skarp til at sejle. Du kan også sejle i vores træbåde i dagtimerne med vores seniorer, kaldet Sølvmågerne. Ingen nedre aldersgrænse, blot du har tid i dagtimerne på onsdage mellem 10 og 15. Du kan også sejle med som gæst i klubbåden Vesla.

Jeg vil sejle kapsejlads

Der er forskellige kapsejladser, du kan deltage i. Disse er dog ikke specielt for Sundet, men for hele havnen. Der er kapsejlads for forskellige bådtyper om aftenen fra mandag til torsdag.

Jeg vil ro havkajak

Få direkte adgang til Svanemøllebugten og Øresund via jollerampen. Der er mulighed for bad efter sejladsen, samt samvær med klubbens øvrige medlemmer. Læs mere under “Havkajak”.

Jeg vil lære at sejle

Vil du godt i gang med at sejle? Vi har både gamle træbåde og nye glasfiberbåde og kan derfor tilbyde undervisning i forskellige formater og til forskellige temperamenter. Læs mere under “Sejlerskole”.

Jeg vil lære at sejle – med fysisk handicap

Sundet har 7 sejlbåde speciel designet, så fysisk handicappede kan sejle dem. På sejlads dagene er der altid en instruktør i en gummibåd, der kan hjælpe sejlerne på vandet. Læs mere under “Handicap”.

Jeg vil sejle sammen med andre

Balladgruppen tilbyder Klubbens medlemmer med førerbevis Intro-sejlads en gang om måneden (f.eks. første tirsdag i hver måned) med henblik på introduktion til sejlads med Vesla og rutine i turbåds-sejlads. Desuden kan du sejle med som gæst på Balladgruppens øvrige sejladser. Læs mere under “Balladgruppen”.