Sejle i klubbens både

Leje skolebåde
Hvis du har taget førerbevis på sejlerskolen kan du leje sejlerskolens både, når de er ledige. Det kan være til en weekendtur, aftentur eller en sommertursejlads.

Sejle med
Du kan sejle med som gæst på klubbåden Vesla på hverdagsaftener mandag-fredag, på weekend-dage og på udvalgte klubsejladser. Se mere om tilmelding til sejlads på Balladgruppens hjemmeside: www.balladgruppen.dk/adgang-til-baaden/som-medlem-af-sundet
Du kan også sejle med i vores træbåde i dagtimerne, når nogle seniorer, kaldet Sølvmågerne sejler ud. Det gør de normalt i dagtimerne på onsdage mellem 10 og 15.

Lære at sejle
Du kan lære at sejle på klubbens sejlskole. Her bliver lærer du gennem 4 semestre over 2 år at sejle en båd og får også den nødvendige baggrundsviden og teori.
På sejlerskolen er der flere sejladser som du deltager i. Nogle er obligatoriske og andre efter eget valg. Der er weekendture og sommertogt.
Hvis du har duelighedsbevis kan du gå på kapsejladsskole – hvor du både kan blive skarp til at sejle, lære kapsejladsregler m.m.

Sejl med i Sundets Gaffelrigger-Laug
Har du lyst til at prøve kræfter med en klubbens ældre træbåde Gaffelriggerne.
Vores to både ”Sundet” og ”Nordvest” er gaffelriggede spidsgattere uden motor.
Ideen med vores nye Gaffelrigger-Laug er at bevare de to både i god og sejlbar tilstand. Vi ønsker at skabe et hyggeligt ”rum” i klubben, hvor erfarne såvel som uerfarne kan have glæde af hinanden og læring og venskab opstår undervejs. Det skal ikke kun være sure pligter, men rammerne for noget socialt på tværs, skal være af høj prioritet.
Kan du se dig selv i en af følgende grupper, så er der nok en mulighed for dig

  • Du har aldrig sejlet, men vil gerne prøve det.
  • Du har sejlet før og vil gerne i gang igen, men vil ikke investere i egen båd.
  • Du har opgivet at købe båd, fordi du ikke kan få bådplads i Københavnsområdet.
  • Du er på venteliste til en sejlerskole, men vil gerne ud at sejle så hurtigt som muligt.
  • Du vil gerne indgå og deltage aktivt i et større fællesskab som en sejlklub kan tilbyde.


Frem til søsætningen i starten af maj måned klargøres bådene på land af medlemmerne. Fra maj til september måned sejles der flere ture om ugen.
Træbådene sejles blandt andet af klubbens seniorer kaldet ”Sølvmågerne” i dagtimerne onsdage mellem 10 og 15.

Bådene føres af skippere, som er indehavere af Svanemøllehavnens Førerbevis. Alle deltagere får mulighed for at stå ved roret og udføre alle funktioner om bord. Faktisk er det en betingelse for god og sikker sejlads at besætningen arbejder sammen om opgaven. I år 2023, planlægger vi at deltage i sommertogt sammen med vores naboklubber. For yderligere oplysninger Sejlklubben Sundets Sommertogt 2023 – Sejlklubben Sundet

Sejladser vil blive annonceret på Hjemmesiden og Facebook, hvor tilmelding til sejladser vil blive lagt op med ”NemTilmeld”. Alle ture vil være gratis for medlemmer(dog ikke sommertogt)
Skriv til mail@sundet.dk hvis du er interesseret og ønsker yderligere oplysninger om livet i Gaffelrigger Lauget.