Medlemskategorier

Sejlklubben Sundet har fra 1/1-2023 følgende ni medlemskategorier:

 • Voksenmedlem, aktiv
 • Voksen parmedlem, aktiv
 • Ungdomsmedlem, aktiv
 • Minikølbådsmedlem, aktiv
 • Pensionistmedlem, aktiv
 • Pensionist parmedlem, aktiv
 • Gastemedlem, aktiv
 • Pausemedlem, passiv
 • Støttemedlem, passiv

Som voksenmedlem optages personer, der er fyldt 18 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingentsats 100% (1.700 kr. i 2023)

Som voksen parmedlem optages samlevende personer, der er fyldt 18 år.

 • Medlemskabet er for to samlevende på samme adresse
 • Alle rettigheder, dog tilsammen kun én havneplads, ét skur og én båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik til hver
 • Kontingentsats 2 x 75% (2×1.280 kr. i 2023)

Som ungdomsmedlem optages personer, der er fyldt 12 år, men ikke 18 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingent som i KØS (p.t. 1.200 kr.)

Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. 

Klubben har i samarbejde med KAS og ØSF overført de traditionelle optimist- og junioraktiviteter til KØS Sejlsport, hvortil unge henvises. 

Unge, som ikke ønsker at modtage tilbuddet fra KØS Sejlsport, tilbydes et Ungdomsmedlemskab i klubben indtil det fyldte 18. år, hvor de i det først følgende kalenderår overføres til et andet medlemskab efter eget valg.

Som minikølbådsmedlem optages fysisk handicappede personer, der er fyldt 14 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Medlemskabet giver adgang til deltagelse i klubbens sejladstilbud i minikølbåde
 • Kontingentsats u. 25 år: 30% (510 kr. i 2023)
 • Kontingentsats o. 25 år: 65% (1.100 kr. i 2023)

Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed.

Som pensionistmedlem optages personer uden egen båd, som har nået folkepensionsalderen og som har mindst 25 års medlemsanciennitet.

 • Alle rettigheder bortset fra havneplads, skur og båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingentsats 50% (850 kr. i 2023)

Som pensionist parmedlem optages samlevende personer, som har nået folkepensionsalderen.

 • Medlemskabet er for to samlevende på samme adresse
 • Mindst den ene skal opfylde kravet om 25 års medlemsanciennitet
 • Alle rettigheder bortset fra havneplads, skur og båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik til hver
 • Kontingentsats 2 x 37,5% (2×640 kr. i 2023)

Som gastemedlem optages personer over 18 år, som deltager i organiserede kapsejladser.

 • Optjener ikke anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik med adgang til landplads og toiletter
 • Ingen andre rettigheder
 • Kontingentsats 40% (680 kr. i 2023)

Til pausemedlem kan overføres personer fra aktivt medlemskab.

 • Bevarer optjent anciennitet fra aktivt medlemskab
 • Optjener ikke yderligere anciennitet
 • Ingen andre rettigheder
 • Ingen nøglebrik
 • Kontingentsats 25% (430 kr. i 2023)

Ved ubrudt medlemskab, nu som pausemedlem, bevares den ved aktivt medlemskab optjente anciennitet. Denne kan senere genaktiveres ved fornyet aktivt medlemskab i umiddelbar forlængelse af pausemedlemskabet.

Som støttemedlem optages personer, som ønsker at følge og støtte klubbens arbejde

 • Ingen rettigheder
 • Optjener ikke anciennitet
 • Ingen nøglebrik
 • Kontingentsats 12,5% (210 kr. i 2023)

Denne medlemskategori omfatter også medlemmer af sangkoret ”De strandede Hvaler”.”