Medlemskategorier

Sejlklubben Sundet har fra 1/1-2023 følgende ni medlemskategorier:

 • Voksenmedlem, aktiv
 • Voksen parmedlem, aktiv
 • Ungdomsmedlem, aktiv
 • Minikølbådsmedlem, aktiv
 • Pensionistmedlem, aktiv
 • Pensionist parmedlem, aktiv
 • Gastemedlem, aktiv
 • Pausemedlem, passiv
 • Støttemedlem, passiv

Som voksenmedlem optages personer, der er fyldt 18 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingentsats 100% (1.700 kr. i 2023)

Som voksen parmedlem optages samlevende personer, der er fyldt 18 år.

 • Medlemskabet er for to samlevende på samme adresse
 • Alle rettigheder, dog tilsammen kun én havneplads, ét skur og én båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik til hver
 • Kontingentsats 2 x 75% (2×1.280 kr. i 2023)

Som ungdomsmedlem optages personer, der er fyldt 12 år, men ikke 18 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingent som i KØS (p.t. 1.200 kr.)

Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. 

Klubben har i samarbejde med KAS og ØSF overført de traditionelle optimist- og junioraktiviteter til KØS Sejlsport, hvortil unge henvises. 

Unge, som ikke ønsker at modtage tilbuddet fra KØS Sejlsport, tilbydes et Ungdomsmedlemskab i klubben indtil det fyldte 18. år, hvor de i det først følgende kalenderår overføres til et andet medlemskab efter eget valg.

Som minikølbådsmedlem optages fysisk handicappede personer, der er fyldt 14 år.

 • Alle rettigheder
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Medlemskabet giver adgang til deltagelse i klubbens sejladstilbud i minikølbåde
 • Kontingentsats u. 25 år: 30% (510 kr. i 2023)
 • Kontingentsats o. 25 år: 65% (1.100 kr. i 2023)

Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed.

Som pensionistmedlem optages personer uden egen båd, som har nået folkepensionsalderen.

 • Alle rettigheder bortset fra havneplads, skur og båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik
 • Kontingentsats 50% (850 kr. i 2023)

Som pensionist parmedlem optages samlevende personer, som har nået folkepensionsalderen.

 • Medlemskabet er for to samlevende på samme adresse
 • Alle rettigheder bortset fra havneplads, skur og båd på land
 • Optjener anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik til hver
 • Kontingentsats 2 x 37,5% (2×640 kr. i 2023)

Som gastemedlem optages personer over 18 år, som deltager i organiserede kapsejladser.

 • Optjener ikke anciennitet
 • Ret til én personlig nøglebrik med adgang til landplads og toiletter
 • Ingen andre rettigheder
 • Kontingentsats 40% (680 kr. i 2023)

Til pausemedlem kan overføres personer fra aktivt medlemskab.

 • Bevarer optjent anciennitet fra aktivt medlemskab
 • Optjener ikke yderligere anciennitet
 • Ingen andre rettigheder
 • Ingen nøglebrik
 • Kontingentsats 25% (430 kr. i 2023)

Ved ubrudt medlemskab, nu som pausemedlem, bevares den ved aktivt medlemskab optjente anciennitet. Denne kan senere genaktiveres ved fornyet aktivt medlemskab i umiddelbar forlængelse af pausemedlemskabet.

Som støttemedlem optages personer, som ønsker at følge og støtte klubbens arbejde

 • Ingen rettigheder
 • Optjener ikke anciennitet
 • Ingen nøglebrik
 • Kontingentsats 12,5% (210 kr. i 2023)

Denne medlemskategori omfatter også medlemmer af sangkoret ”De strandede Hvaler”.”