Medlemskategorier

Klubben har seks medlemskategorier.

Voksen-medlem

Som Voksen-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år.

Medlemskabet optjener anciennitet.

Voksen-medlemmer kan desuden blive medlemmer af Balladgruppen.

Gaste-medlem

Som Gaste-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år.

Gastemedlemskabet er begrænset og giver ikke adgang til klubbens uddannelsestilbud, samt leje/lån af klubbens sejlende materiel.

Medlemskabet optjener ikke anciennitet.

Mini-kølbåds-medlem

Som Mini-kølbåds-medlem (aktiv) optages personer, herunder handicappede, der er fyldt 14 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed.

Medlemskabet optjener anciennitet.

Ungdoms-medlem

Som Ungdoms-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 12 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed.

Klubben har i samarbejde med KAS and ØSF overført de traditionelle optimist- og junior aktiviteter til KØS Sejlsport, hvortil unge henvises.

Unge, som ikke ønsker at modtage tilbuddet fra KØS Sejlsport, tilbydes et Ungdoms-medlemskab i klubben indtil det fyldte 18. år, hvor de i det først følgende kontingentår overføres til et andet medlemskab efter eget valg.

Medlemskabet optjener anciennitet.

Passiv medlem

Som Passiv-medlem overføres personer fra en af de ovenstående aktive medlemskategorier. Ved ubrudt medlemskab, nu som passiv-medlem, bevares den ved aktivt medlemskab optjente anciennitet. Denne kan senere genaktiveres ved fornyet aktiv medlemskab i umiddelbar forlængelse af passiv-medlemskab.

Passiv-medlemskabet optjener ikke yderligere anciennitet.

Støtte-medlem

Som Støtte-medlem optages personer, der ønsker at følge og støtte klubbens arbejde.

Støttemedlemskab giver ingen medlemsrettigheder.

Medlemskabet optjener ikke anciennitet.