Medlemsmøde 2024

Sæt kryds i kalenderen d. 31 januar kl. 19, da vi afholder medlemsmøde. Du kan se dagsordenen herunder.

 • Velkommen og aftenens program
 • Foreløbigt regnskab for 2023 og budget 2024
 • Orientering om forslag til kommende generalforsamling: takstforhøjelser til godkendelse ved GF og takster til orientering. Derudover ingen nye forslag til generalforsamlingen.
 • Orientering om bestyrelsens sammensætning i Sundet.
 • Orientering om Svanemøllehavnen A/S, regnskab 2022/2023, budget 2023/2024 med takstforhøjelser for vandpladser, herunder også hvem, som bestyrer poster i bestyrelsen.
 • Orientering om de store projekter i havnen: Optagekaj ved KAS og Frem, Visionsplanen og fremtidens optagning/søsætningssystem og fordeling af de både, som tidligere stod på Kulpladsen.
 • De vigtigste resultater fra vores spørgeskemaundersøgelse.
 • Bestyrelsen arbejder med et nyt bådudlånssystem. Det skal være enklere og lettere for vore medlemmer at låne en af klubbens både. Vi gennemgår, hvorledes bestyrelsen tænker udlånet skal finde sted og hvorledes vores både skal passes.
 • Sejlklubben Sundet har opstartet en gruppe for kvindelige sejlere i og omkring klubben. Vibeke Andersen fortæller om projektet.
 • Orientering om den nærmeste fremtid; sejlerskolen barsler med et 3. og 4. år, social sailing for os alle, skal vi investere i flere både?
 • Tak for i aften