Nyt fra Havnen

Havnefoged John Vestergaard har sendt følgende om havnen:

Bådoptagning
Bådoptagning 2018 er tilendebragt og alt er gået planmæssigt, lastvognen, kørt med Svanemøllehavnens personale, har udført opgaven i hele optagningsperioden uden ”hjælp” udefra.
Porten til midtermolen er sat op, HUSK at få ændret dit adgangskort/havnekort til porten (NY ADGANGS KODE for 2018/19 ) Kun for både der har vinterplads.

Kulpladsens både er kommet op, og det gik planmæssigt med den store kran.
Adgangskort ( portkort ) til ”kulpladsen” kan erhverves på havnekontoret.

HUSK at sikre dit stativ / bukke mod vinterens storme og husk at sikre stige og andre løse genstande i at falde ned når båden står på land, stiger der ikke er i brug bør låses fast liggende på jorden så de ikke kan bruges af uvedkomne.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/agter, med når pladsen forlades gamle fortøjninger og indhalerliner indsamles af havnepersonalet sidst i november uden ansvar ( jævnfør § 23 i havnereglementet) og husk også at sejl har bedst af at blive taget med hjem for vinteren.
HUSK hvis du har batterier i båden vinteren over, at lade dem op og tage den ene polsko af.


Parkering ved Svanemøllehavnen.
Parkering ved Lautrupkaj er ikke tilladt uden gyldig hjemmel og der kræves betaling hele døgnet.
Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige.

Førstehjælp
Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus i februar 2019, datoen vil komme på hjemmesiden.

Ændring af stamdata
Husk at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer, mail adresse eller andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får det ikke automatisk fra klubberne.

Nordhavnsvejen
Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, endelig beslutning om hvordan den forlænges kommer senere, vi følger det tæt.

Pladser i bero § 15
Hvis man ikke ønsker at gøre brug af sin plads kan man sætte den i bero i op til 3 år.
HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson (2019 ) skal man give besked med udgangen af november måned.


Havnekontoret vil være lukket mandag aften ( kl. 16,00 – 18,00 ) fra
d.15 november 2018 til d.15 marts 2019.

Gløgg og æbleskiver i havnehuset mandag d. 17 december 2019 kl. 14,30 – 16,30
Igen i år vil der være gløgg og æbleskiver i havnehuset hvor vi har mulighed for at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Håber at se så mange som muligt denne dag.

Alle ønskes en god og sikker vinter.
God jul og et rigtig godt nytår.

John Vestergaard
Havnefoged