Nyt fra landpladsudvalget – november 2018


Stor belægning i år
Optagning af både er snart ved at være færdig for denne sæson. Vi har haft højere belægning på landpladsen end normalt, så det er endnu usikkert, om alle på venteliste får plads på land.

Master som måske ikke skal være i skuret
I Juli skrev vi til bådejere via “landpladsmail” samt på klubbens hjemmeside, at der ligger master og andet rigningsgrej inde i og udenfor masteskuret som ikke er forsynet med navn. Vi ved ikke om disse master, bomme mm tilhører bådejere i klubben. De kan også tilhøre bådejere, som ikke er medlem af klubben længere, og som derfor ikke har ret til at have delene liggende og ikke betaler for det.

Masteskilt
Vi vil derfor endnu engang henstille til at bådejere forsyner master og bomme i og udenfor skuret med masteskilt med navn og medlemsnummer. Masteskiltet følger med den udsendte opkrævning for landpladsleje eller masteopbevaring.

Udsmidning til foråret
Til foråret vil vi påbegynde udsmidning af master og bomme hvis ejere ikke har forsynet deres master, bomme mm med masteskilt. Det er et drastisk tiltag, men det er nødvendigt, da masteskuret er fuldt så bådejere med ret til at benytte masteskuret ikke kan finde plads – delvis p.g.a der ligger herreløse master.

Bemærk at masteskuret kun er til master og bomme – ikke til pressenningsstativer, brædder o.l. Disse dele vil ligeledes blive smidt ud til foråret

Landpladsudvalget