Nyt fra Sejlerskolen

Certificering af vores sejlerskole

Sundets Sejlerskole er nu officielt certificeret under Dansk Sejlunion. Det betyder at vi fremadrettet vil have øget fokus på krav til elever, krav til undervisere, sikkerhedspolitik, vedligehold af både og administration af skolen. Målet er at få en bedre og mere ensartet kvalitet i vores undervisning, materiel, administration osv. samt gøre det mere klart for vores elever hvad det kræver at gennemføre vores 2 årige uddannelse.

De nye politikker, pensum og undervisningsmateriale bliver i løbet af den næste måned evalueret af lærerstaben til sæson 2022.


Diplomsejleruddannelsen

Som en del af vores certificering under Dansk Sejlunion vil vi lægge vores pensum og undervisning mere op ad Dansk Sejlunions standarder – det vil sige Diplomsejlerskolen kombineret med kravene til Duelighedsbevis. På 1. år vil vi undervise iht. diplomerne “Begynder” og “Gast”, og på 2. år vil vi undervise iht. diplomet “Rorsmand”.

Opdatering af skolens del af Sundets hjemmeside

Vi er gået i gang med at opdatere skolens indhold på Sundets hjemmeside og der er allerede nye oversigter på plads for den kommende sæson samt diverse oprydning ift. “gammelt” materiale. Når de nye politikker er verificeret med lærerstaben 2022 vil disse også blive tilgængelig på hjemmesiden.

Nye både

Sidst men ikke mindst er der nu indkøbt to stk. Sun Fast 32i til brug ved 2. år undervisning. De nye både er moderne turbåde af typen “racer/cruiser” som gør dem velegnet til såvel skolesejlads som ture, sommertogt, onsdagsmatch, Sundet Rundt, Sjælland Rundt osv. Vi håber at få skabt en masse aktivitet omkring de nye både så de kan bidrage til både skolesejlads, sommertogt, kapsejlads, distancesejlads og weekendsejlads for vores medlemmer.


Feedback, gode ideer, ansøgning om at være lærer osv. er altid velkommen på skoleudvalg@sundet.dk eller kig forbi kontoret torsdag aften hvor vi har fast kontortid i Sejlerskolen.

Bedste hilsner

Skoleudvalget