Om sejlklubben

Sejlklubben Sundet er et fællesskab, der:

Sejlklubben Sundet er et fællesskab, der:
– drives på frivillig basis
– bygger på gensidig respekt og accept
– værdsætter godt sømandskab
– værner om miljøet
– udviser social ansvarlighed
– arbejder for gode og ordnede forhold for alle klubbens aktivitetsgrupper.

Vi er er en klub, der giver mulighed for at bruge havets muligheder på mange måder og med medlemmer, der gør det.
Der er mulighed for at kunne have gode rammer for en privat båd, der er mulighed for at være med i en fælles klubbåd, man kan sejle havkajak og kapsejlads. Vi har en veludviklet sejlerskole, hvor alle kan lære at sejle og håndtere en sejlbåd for sejl i mange situation. Til de unge huser sejlklubben en afdeling for unge. Klubben huser også sejlads for handicappede.

Vi er en klub med mange sociale aktiviteter. Vi har fælles sejladsarrangementer, hvor vi sejler sammen til samme mål. Sejlerskolen har et flere uger langt sommertogt hvert år. Der er fastlavnsarrangement, sangkor, bankospil m.m.  Det er foredrag og kurser.

Til alt dette har vi et klubhus, en servicebygning og en landsplads.

Klubben har sammen med de to andre klubber ansvaret for Svanemøllehaven. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion.

Du kan her (klik) læse mere om hvad du som medlemskab kan være med i og få gavn af.