Klubbens udvalg

 • Udvalg for forhold relateret til havnetunnelsprojektet – formand Ole Brandt
 • Sekretariatsudvalg – Jens Erik Nissen
 • Økonomi – Michael Schultz
 • Landplads – Lars Lebeck Frederiksen
 • Sejlerskolen – Michael Steen Jensen
 • Udvalg for relationer til Svanemøllehavnen – Jens Andreasen

 • Udvalg for kapsejlads – Jens Lillegaard
 • Udvalg for sociale aktiviteter – Peter Bisgaard-Frantzen
 • Udvalg for kajak og lignende – Tommy Nordfalk
 • Udvalg for IT & kommunikation – Philip Langelund
 • Udvalg for sejlads med fysisk handicappede – Jens A.M.Ludvigsen
 • Flådechef – Lars Nielsen