Klublokaler


Sejlklubben råder over en række lokaler, der kan benyttes af medlemmerne.

Lokalerne er primært beregnet til klubrelaterede arrangementer og undervisning. Ledige lokaler kan reserveres og benyttes af aktive klubmedlemmer uden beregning.

Undervisningslokalet i klubhuset kan også lejes af udefra kommende, i det omfang lokalet ikke benyttes til undervisning.  Undervisningslokalet må benyttes som møde- og serveringslokale. Enhver form for servering skal foregå efter aftale med cafeen, som er forpagtet. Cafeen har sit eget punkt på oversigten og kan kontaktes via et link her.
Spørgsmål vedrørende servering og klubbens café bedes rettet til forpagteren på telefon 39 29 30 35.
Sejlklubbens lokalereservationer kan ses her. Klik her
Hvis du gerne vil reservere et lokale i klubhuset, så skriv en email til: mail@sundet.dk

Sundets klublokale i klubhuset og frokoststuen i servicebygningen kan benyttes af alle medlemmer. Man skal dog tåle, at andre medlemmer også benytter lokalet. De to lokaler kan ikke reserveres.
I frokoststuen er der en kalender, hvor medlemmer, der planlægger at benytte en større del af lokalet, kan informere andre medlemmer om dette. Kalenderen (pap) er ophængt i frokoststuen.
Sanggruppen ”De Strandede Hvaler” benytter frokoststuen om torsdagen (19-22) fra september til og med maj.

 Check altid med kalenderen.