Klublokaler


Lån af lokaler i Sejlklubben Sundet – frokoststuen, klublokale, Handicaplokalet, Klubhuset Nord

Frokoststuen i servicebygningen og klublokalet i Nord

Du kan ikke på forhånd booke eller reservere frokoststuen i servicebygningen på Svaneknoppen og klublokalet i Nord til private formål.

Lokalerne kan frit anvendes af Sundets medlemmer. I det omfang lokalet ikke skal anvendes til klubformål, kan du anvende en del af lokalet til et privat formål for eksempel et arrangement.

Se her, hvilke dage lokalerne er reserveret af sejlklubben her.

Ønsker du at afholde et privat arrangement i et af de to lokaler, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du kan ikke reservere lokalet til det private arrangement. Der hænger en papkalender, hvor du på den ønskede dato kan gøre opmærksom på, at du gerne vil holde ”noget”. Sæt evt. også en lidt større seddel et synligt sted med navn, tidsrum, kontakttelefon mm. Dermed kan du også se, om andre påtænker noget den dato.
  • Du skal være klar over, at Sundets medlemmer har adgang og skal kunne komme til køkken, toilet og en plads ved et bord, uanset om du holder dit arrangement. Døren er altså ikke lukket for andre.
  • Hvis Sundet har brug for lokalet til et klubformål, også efter at du har skrevet dig på kalenderen, har klubben førsteprioritet.
  • Private genstande må ikke opbevares/henstå i klubbens lokaler. 
  • Du skal naturligvis rydde op og gøre rent efter et privat arrangement, så lokale, køkken og toilet er pletfrit. (f.eks. ved dagarrangement straks efter afslutning, ved aftenarrangement pletfrit senest næste morgen)

Undervisningslokalet og mødelokalet/handicaplokalet i stuen i klubhuset

Mødelokalet/handicaplokalet i stuen i klubhuset kan reserveres til klub-udvalgsmøder ved at skrive til: mail@sundet.dk

Undervisningslokalet ved siden af cafeen er det eneste lokale i Sundet, der kan lejes af udefra kommende, hvis det er ledigt (ikke er reserveret til undervisning, møde eller lignende i Sundet). Lokalet kan anvendes til møde eller servering. Enhver form for servering skal foregå efter aftale med cafeen, som har forpagtning. Aftal med forpagteren på telefon 39 29 30 35 og på mail her.