Sundet på nettet

Hjemmesider

Denne hjemmeside er Sundets hovedhjemmeside. Her samler vi nyheder og generel information.

Se også Balladgruppens hjemmeside www.balladgruppen.dk. Her kan du orientere dig om retningslinjer for brug af Vesla. Er du interesseret i yderligere information om Balladgruppen og evt. medlemskab, så kontakt Vesla@sundet.dk. Balladgruppens booking koordinator kontaktes på Veslabooking@sundet.dk og Balladgruppens kasserer på Veslakasserer@sundet.dk.

Facebook

Sundet har en facebookside. Den bruges til nyheder, så hvis vil følge med, er det en god ide få notifikationer når der kommer nyheder. Det gør du ved at markere at du “Synes om siden” eller ved at markere at du vil følge siden.

  • Facebooksiden “Nyt fra Sejlklubben Sundet”

Sundet har flere facebookgrupper.

Hele sejlklubben har

Her lægger klubben væsentlige nyheder op og i høj grad også opslag, hvor kommentarer fra medlemmerne er relevante for klubbens virke. Som medlem af facebookgruppen får du besked, når der i gruppen kommer nye opslag fra klubben. Det er også stedet, hvor klubbens medlemmer selv kan lave opslag – til information og til debat. Klubben opfordrer alle medlemmer til at gå ind i sejlklubbens facebookgruppe.

Tre af klubbens aktiviteter har deres egne facebookgrupper. Det er:

Nyhedsmail

Klubben udsender normalt med 4-6 ugers mellemrum en nyhedsmail til alle medlemmer.