Oprydning på landplads og i masteskur – 2019 – Herreløse genstande fjernes

Som meddelt ved tidligere SUNDNYT i foråret 2019, er der 13. Juni 2019 sat mærkater på master, bomme, spilerbomme mm som ligger i og omkring masteskuret, hvor vi ikke ved hvem ejeren er.  

Vi har konstateret at der er 32 blandede master og bomme som ligger uden navn på i og omkring masteskuret. Det er en blanding af alt lige fra knækkede, ubrugelige master til to store kostbare master.  

Vi er i landpladsudvalget rigtigt kede af at skulle skrotte alle disse master som repræsenterer en meget stor genanskaffelsesværdi. Vi vil derfor indtrængende bede medlemmerne sørge for at få mærket master, bomme og spilerbomme af med tydeligt navn og medlemsnummer inden 15. august 2019.  

Master, bomme mm som ikke er fjernet, eller af ejeren har fået påført skilt med navn og medlemsnummer senest den 15. august 2019, vil blive skåret i stykker og bortskaffet efter 15. august 2019  

Brædder, lister og andet “småtteri” der ligger i og omkring masteskuret, og som ikke er forsynet med navn og medlemsnummer, bortskaffes i august 2019 uden at være forsynet med mærkater først.

Med venlig hilsen
Landpladsudvalget

Hent fil med billeder af master og bomme